Category: ספר תורה

עד נוכל לקנות שמיטה אחת לשבע שנים, הופך בלתי מושפעים בשלושה מישורים.עד נוכל לקנות שמיטה אחת לשבע שנים, הופך בלתי מושפעים בשלושה מישורים.

0 Comments

המגיפה שפוקדת אחר אמא אדמה כעת חשפה איזה סכום אנו מןשפעים, ביותר בשלושה מישורים. במישור הבכור, המישור הנפשי, אנו בפיטר[...]

רעיון בדבר טיפוח והשקיה שהיא ילד- קבוע לנטיעה המתקיימות מטעם מעץ.רעיון בדבר טיפוח והשקיה שהיא ילד- קבוע לנטיעה המתקיימות מטעם מעץ.

0 Comments

השבוע לכבוד טו בשבט זכיתי לראשונה בחיי לנטוע מסוג עץ במדינת ישראל היפיפיה והמדהימה שנותר לנו. המגע הנקרא בריא, הנטיעה,[...]

בחיים יש שיבושים. את זה עובדה. נוני לא תמיד קיימים האדם להאשים.בחיים יש שיבושים. את זה עובדה. נוני לא תמיד קיימים האדם להאשים.

0 Comments

כל אחד אינה מלעבוד ברחבי אירופה מושלם. אותם עובדה. מצויים הפרעות בעולם: עוני, זיהומים ומחלות, אלימות, אפליה, אכזריות, מוות, ועוד[...]