Astute_Pricing_by_Sales_Representatives_can_Expand_Profit

0 Comments

מחיר מוצדק על ידי נציגי הזמנות עלול ולהגדיל את אותם הרווח
מחבר: ג’ון פ. טאליץ ‘
google.com/articles/business_and_finance/article_4849.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


זכוכית שבירה השיטות הבטוחות לזרז את כל היתרון הנו פריסת כלי מכירה המתמחרים מבחינה איכותית את אותם המוצרים והשירותים שלנו. המחיר האמיתי יכול להגביר את אותם היתרון יותר מאשר שיפורים שיש להן המוצרים שנמכרו או לחילופין הפחתות ב- SG&A. לדוגמא, שינוי לטובה בידי 1% אלו שיש להן מרחיב רק את הרווח התפעולי בכ- 12% ואילו תיקון בידי 1% אלו שיש להן הסחורות שנמכרו (COGS) אם התקציב המכירה, הכלליות והניהוליות (SG&A) קל צריך גידול תפעולי בקרב כ- 8%. או לחילופין שנתיים דרך -2% בהתאמה. (1)

היוון אינן מינימלי מצמצם רק את הרווחים אם וכאשר דרמטי. ניתוח של TopMarks העלה כיוון קיצוץ עלויות ומחירים על ידי 0.5%, 1% ו -3% הפחית את אותן הרווח הגולמי בכ -2%, 3% ו -10% בהתאמה. (1)

מתופעל להקצות שיקול דעת לתמחור לנציגי הזמנות שהוכשרו נכון שהוכיחו ספורט לספק במסגרת הערך המועבר הכללי. כלומר, אחד שפונה כאמור למטרות הקורא להפחתת מחירי התפעול בקרב תקופת מוצר הטיפוח או אולי תועלות פיננסיים אחרים. בהתאם גישת הדפסה של זו, מספר מוצר הטיפוח הנו פונקציה על ידי החזר עבודה אך לא עלות.

פרסום לאורך ערך כולל שנמסר דורשת נציגי מכירות להפריד את אותה עסקיהם אצל לקוחותיהם ונוסחאות מניב ביזנס. השלמת בניית זה הזמן עומדת לבחור מומחיות על: 1) המחירים של מסובכות לקליינט ונתוני עלויות ומחירים (כולל רעיונות זכויות והפסדים) ו- 2) רמות מחיר על ידי מתחרים והצעות תשומת לב. בעקבות זאת חמושים, נציגי הזמנות יוכלו:

> תמידי אחר הלקוחות שכדאי לשדרג לא מעטה את אותה המחירים או לחילופין הרווחים העסקיים שלהם באמצעות מענה החפץ או המוצר / ההעברה שאנו מציעים;

> ציטט את אותו מחירם אידיאלי שמצוין באמצעות הקשר של המחירים של שוק הדירות, עמדות העלויות הנוכחיות מסוים בידי הקורא והנהלת יעדי העלויות צריכה להיות מלווה שנציג המכירות ישיג; ו;

> הימנע מהשארת ממון על אודות השולחן.

ספר תורה ספרדי , פונקציות משתנות לכל אחת מהן קריטריוני הקנייה שלהן מושם קלט להחלטת הרכישה. חיוני, לפיכך, שנציג מכירות יבין את כל קריטריוני הקנייה של בכל משיג דרישה או גם משפיע על מנת להשוות את כל מידת רעיון המכירות המדגיש את ביצועי החפץ או המוצר וכלכלתם, האחריות, מסכימות פריטים, בעלי חברת וכו’ ‘.

לבסוף, שקיבלתם סכומי כסף תלויה בעיקר באופן משמעותי והיה אם עשיר ונציג הזמנות ארגון ומתקשר את העסקה. ספר תורה למכירה מידע עלותם חשוב לא פחות מתג המחיר. פריטים מבחוץ לחשבונית למשל הנחות נפח, הנחות לבסוף השנה, תנאי תשלום, הנחות והובלה בעלי זכאות להשפיע המתארת את תפיסות מחירי הלקוחות.

(1) השפעות מבוססות אודות דגימה אנליטית אצל TopMarks בקרב בתי חרושת הנשלטות בתעשייה ונסחרות בבורסה.ZZZZZZ