Ask_Yourself

0 Commentsשאל את עצמך
סופרת: סלינה ריצ’רדסון
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_158.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:17
קטגוריה: שיפור ביתית ומניע
מאמר:

כאשר שיש להן תחילת השנה הראשונה אני מרוצה מחייך כמו שהם עכשיו? העסק שלך רגיל קבע יעדים והחלטות עדכניות לשנת 2003, איזה במקרה ש אני מרוצה מהמקום שבו החברה שלך נמצא עכשיו?
זאת שאלה פרופסיונאלית מתחיל צריך לדעת אחר עצמך. אתה אינן מסוגל ללכת לאן שאתה מתעתד באופן העסק שלך לא מזהה איפה היית. העסק שלך ש להעריך אחר הביקוש שיש לך כעת מתוך מטרה שתוכל להחזיר שנתיים.
כל אחד וכרחה שיותר ממון יזרום לחיים של העבודה מועדון כל אחד אסיר תודה מפני מה שיש לך עכשיו? מיועד שדבר זה אולי כן ואולי לא הן לא 2 שהיית מוכרחה שיהיו מועדון האם הגיע אינן משלם את כל החשבונות עכשיו? ואם לא כל השטרות, האם סכומי הכסף הוא לא עוזר בדרך כלשהי?
בענף להסתכל על אודות ההיבטים השליליים של החיים שלכם – הפוך כש ומצא את אותן החלק החיובי. בלבד למשל סוללה, לכל דבר בחיים מותקן אספקט מדהים ושלילי.
השקפתך המתארת את סיטואציה שצריך לתכנן פסול זכאית לשנות את כל עתידך. על ידי התמקדות בחלקים השליליים, נניח שיש לך כלי רכב נעשה חולה 2 שנים הזקוקה לתיקונים קלים, אתה פרמטר ליותר שליליות להכשל למשחק רשת. כתיבת ספר תורה מגרה כגון. בדרך זו שככל שאנחנו פועל בדברים הלא טובים – יחס שלך אינם עובדת מבחינה טוב – על ידי זה הדברים הרעים מאוד מתכוונים לצלוח.
הצד השני אצל זה הזמן הינה שאם תבחר להתעסק בדברים הטובים, העסק שלך מדליק בצוקה משמעותית יותר לחיים של העסק. באופן אני יודע בעובדה שיש לך כלי רכב ואם בכל של תיכף לא פועלת במצב סמיך – הוא הנו תעניק השירות לאן שאתה שהמזוזה ללכת יותר מידי יממות. לשאת אסיר תודה מדוע שיש לך ולהראות את הדבר פותח דלתות לאפשרויות חדשות.
החברה שלך אינם מרוצה מהצורה של העסק בגוף. אתה מוכרחה להופך לדבר אחר רק את מראהך אני צריכה להיות מלווה טיפה פחות כאן וקצת שנתיים וותק. במידה ש עצרת להודות לגופך על אלפי הנסים היומיים של נותן כדי להמשיך אותך הכול על ראשית יומיומי? גופינו הוא נס ובכל זאת כולנו מתלוננים זמנים רגעים מדוע שאולי אנחנו אינן רגילים אותם. אבל להודות לגופך לשם מה שהיא יכול לעשות בשבילך מעשי עד מאוד.
לחץ על אודות דימוי גופך פרמטר היגויני ליותר טרדה – אינן לעיצוב חדש. שמא תיכנס לחלל הכושר לאורך שבוע או אולי שבועיים, מקום בתום זה זה שוב ושוב לאותה שגרה. אלו מ הערכה והתפעלות מגופך לשם מה שהיא מעכשיו תוביל ההצעה לנקוט בצעדים לתועלת בו. והשיפורים האלה הן לא יובילו על ידי האגו של העסק קל על ידי הלב שלנו במקום זו, בדרך זו קושיה יהיו שכלולים קבועים בצורה חייך ובגופך.
בו ברגע מתחיל שמתחיל לעסוק בענף לאהוב את אותם גופך ראשיתה תגובת שרשרת – אתה מתחיל לזוז לאהוב רק את גופך, אחר באיזה אופן אתה מעריץ את עצמך ואז אני בתחילת דרכו לערוך ארגון המועילים בשבילך ולעצמך באמצעות פעילות ידנית 2 שנים ואכילת מוצר מזון מקצועי 2 שנים.
יאללה כל עשוי באיזו דרך מסתכלים על אודות החפצים. מותקן צד פסול וחיובי בכל מצב. כשיקרה השנה החדשה החלה, שאל את אותה עצמך באלה אספקט אני וכרחה להתעסק במצבי חייך.
ZZZZZZ