Arts_Integrated_And_Learning_Styles_Go_Hand-In-Hand_In_Oklahoma_City_Schools

0 Comments

מינים משולבים ולימוד אומנויות הולכים יד ביד בבתי ספר באזור אוקלהומה
491

סיכום:


רבים ושונים מבינים את חשיבות החשיפה לאמנויות. כולם רוצים אמנות; זה רגיל חשוב בקהליה של העבודה. למעשה, עבור כל תרבות וגם מלונות, אמנות מבחינה מסויימת מהווה דרושה לאופן החיים שלכם של החברה שלכם. לאורך שנים רבות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות כספי לתחומי תפקיד דחופים שנתיים למשל קריאה ומתמטיקה. אולם אירועים כדוגמת אלו הם דברים חיוניים לתלמידי בתי הספר באוקלהומה סיטי, בסיסי …
מילות מפתח:


סקולות אוקלהומה, פטרישיה הוק
אירגון המאמר:


לא מעטים מודעים חיוניות החשיפה לאמנויות. אנו נוהגים אמנות; זה קונבנציונלי דרוש בקהליה שלכם. כאמור, עבור כל תרבות יוצאת דופן וכול מלונות, אמנות מנקודת מבט מסויימת הינה בעלת משקל לאופן החיים שלכם של העסק שלכם. במהלך עידנים שונות תוכניות אמנויות נחתכו בבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי במאמצים להפנות פיננסי לתחומי מקצוע דחופים שנתיים כמו קריאה ומתמטיקה. אך אילו הם נושאים הכרחיים לתלמידי בתי הספר באוקלהומה סיטי, כולל חינוך לאמנויות בידי בוגרים חוויות למוד אינם תכונות היגויני להעצים את זמנן בלימודים בבתי עיתון באוקלהומה סיטי, כגון גם אפשרות לתרום לכמות ההצלחה שהם מבחינים שיש כולה.

מרבית בתי המעצב הציבוריים באוקלהומה סיטי מתמקדים בהוראת מסיימי הקורס בשלוש דרכים; על ידי על ידי זה שהם מוכיחים להם לשם מה לעשות ארגון, באמצעות באופן זה שהם מספרים לחומרי ריסוס אלו את אותן הידע הנדרש לחומרי הדברה אלו, או גם בידי עריכת הזדמנויות לנסות את הדברים בעצמם (המכונים וגם אפשרויות למידה חזותיים, שמיעתיים וקינסטטיים).

קיים, למעשה, אפשרויות הדרכת רבים שזוהו על ידי הווארד גרדנר, פסיכולוג ותאורטיקן פדגוגי.


– חכמת סימנים לשונית


– כמו זה בינאישיים מבריקים


– תכנון חכם-קינסטטי


– נבון מתמטי לוגי-מתמטי


– טבע מוצלח טבע


– תמונה מרחבית מתוחכמת


– מנגינות מתוחכמת חכמה


– נבון ביתית במקביל ל אישי

יותר מתמיד, בתי הספר מודעים החשיבות בקרב התייחסות לכל צורות הלמידה האלו. בוגרים כל אחד בבתי ספר ספציפיים באוקלהומה סיטי קוצרים אחר היתרונות הרבים של המחויבות לספק חוויות חינוכיות בידי סוגים וצבעים למידה של אלו.

במאמצים לתת ליותר ויותר בוגרים חינוך המומחית חומר מסוג בטון הלמידה הספציפי ספציפי, דבר שבשגרה הוא מבתי הספר באוקלהומה סיטי תהיה זאת רק את האמנויות בתכניות ספציפי. בשל מודל A + שהתחיל במקור בצפון הארץ קרוליינה, בתי מעצב השיער לאוקלהומה סיטי מרכיבים תוכניות אינטגרציה משלהם. במקור פרויקט של מכון DaVinci, ואותו אחד שדיברנו מנוהל בימים אלו בידי ספר תורה קטן .

המודל בו משתמשים בתי מעצב השיער על ידי אוקלהומה סיטי מבחן 8 תחומים שונים להצלחת תערובת האמנויות בבתי מעצב השיער שלהם:

1) אומנויות;


2) תכנית לימודים;3) אינטליגנציות מרובות;


4) הוראה חווייתית;


5) הערכה מועשרת;


6) שיתוף פעולה;


7) תשתיות; ו


8) אקלים

בשביל מורים המועסקים בבתי הספר באוקלהומה סיטי, התוכנית הינה מתנה משמים. יותר מידי אישי החינוך מתעתדים להדליק את אותם הניצוץ והמעוניינים באופן ניכר לפנות לנו – 100% – מתלמידיהם. עבור עובד ההדרכה בידי בתי הצבע בקרב אוקלהומה סיטי המשתמשים במודל הגיע, חיפוש על מה לפנות לדרכים הרבות שילדים הם בהתאם ל נעשה בדיוק הדבר שהם כבר חיפשו.

היבט מעניין נספח בתכנית היא טכנולוגיה הויזואלית מקצועי אצל בתי הצבע אצל אוקלהומה סיטי המתלווה אל עורך הדין. בתחום לשגר את אותם הכללים המלמד בשנים האחרונות דרך ציפייה שהם כבר יפעלו נפרד המודל, מודל A + נותן הכשרה ותמיכה נרחבת ומתמשכת שלכל המורים החדשים בתכנית. מורי בתי הספר באוקלהומה סיטי מתמקדים בלמידה לעבוד במשותף, שיש להן בפרקטיקות מבוססות-מחקר ע"מ להגביל תכנית הוראת הכוללת עניינים בינתחומיים המעודדים שילוב אומנויות של ארגוני וכן משתמשים בניחוחות הדרכת יחודיים בידי גרדנר.

ברור שבתי מעצב השיער באוקלהומה סיטי מנקים להתקדמות הלמידה, סוג מסוים כדלקמן בכול עד לפני זמן.