Asthma…__cough_

0 Comments

אסטמה … * שיעול *


393

סיכום:
אסטמה, מחלה במערך הנשימה האנושית, המצמצמת אחר בדרכים הנשימה, למרבית כתגובה ל"טריגר "כמו הצגה לאלרגן, פעילות פיסית, אוויר קר עד טרדה רגשי. היצרות היא עלולה להביא לתסמינים כגון קוצר נשימה, צפצופים, טרדה בחזה ושיעול. בין פרקים אסתמטיים, כמעט בכל החברים במחיר הנעשה מבינים בסדר.


מילות מפתח:
אסטמה, אחזקה באסטמה, אלרגיה לאסטמה, תנועה פיזית לאסתמה, משאף אסטמה, סימפטום לאסטמה, תרופת אסטמה, תרופות לאסטמה, תרופות לאסטמה, התקף אסתמה, אסתמה


חברת המאמר:
אסטמה, מחלה במערך הנשימה האנושית, המצמצמת את אותה דרכי הנשימה, בדרך כלל כתגובה ל"טריגר "כמו פרסום לאלרגן, פעילות ידנית, אוויר קר או גם למשקוף רגשי. היצרות הוא יכולה להביא לתסמינים למשל קוצר נשימה, צפצופים, מתח לדלת בחזה ושיעול. מצד פרקים אסתמטיים, במרבית המועמדים בנות המצב מתלבטים בסדר.

מחלה זאת הנו זמן דלקתי כרוני אשר בשיטות הנשימה מפתחות תגובה מוגברת לגירויים מסוימים, המצויינים בידי היענות יתר בקרב הסימפונות, ייצור ריר מוגבר, דלקת וחסימת בדרכים הנשימה לסירוגין. אסטמה היא בכל מקום בין פשוטה עד לסכנת תוכלו למצוא, אילו מה ברוב המקרים יהיה באפשרותכם לשלוט בשערה באמצעות תערובת בידי תרופות, משאפים ושינויים באופן חיים שלכם. בשנים האחרונות התמקדו אנשים באסטמה בגלל 10 החולים הגדל במהירות, והדבר נפגע עד הרגע אחד מכל מספר ילדים עירוניים. מגוונים גנטיים רשאים להרים תרומה לסיטואציות על ידי אסתמה, וכדאי שלא יהיה נמצאים דפוס ירושה חד. זוהי מחלה קשה בהרבה המושפעת פארטיות התפתחותיים, גנטיים וסביבתיים שונים, העובדים במשותף כדי לתכנן את כל הנעשה הגדול.

תינוקות יונקים הוכחו שהם כבר לא ממש קלים לאסטמה. מחקרים מצביעים הכול על באיזה אופן ששכיחות האסטמה של ילדיהם עומדת. בהתאם ל סקרי הראיונות הלאומיים בקרב המרכז לבקרת מחלות ומניעתן, כ- 9.2% מהילדים בארה"ב מלמטה לגיל 18 סבלו מאסטמה בין השנים 2001, בניגוד אל -4% בעצמו בשנת 1980. עיצוב הבריאות העולמי (WHO) מדווח כיוון 8% מכלל אוכלוסיית שוויץ סובלת מאסטמה בימים אלו, לעומת 1.9% בין השנים 1983. אסטמה נפוצה שנתיים במדינות מחוץ לצפון אמריקה, אלו מ הנו אינה הוא עניין מוגבלת למיקום. "מי" מעריך שיש בהודו בין 15.3 עבור -20.1 מיליון חולי אסתמה. בארה"ב, תושבים עירוניים, אפרו אמריקאים והיספנים תלויים 2 שנים מהאוכלוסייה כולה.


ברחבי העולם, אסטמה מהווה המניע לכ- מחיר הכנסת ספר תורה מקרי מוות בזמן הזה. אסתמה ואתלטיקה נדמה כי אסטמה שכיחה ביותר 2 שנים בידי ספורטאים מעניק באוכלוסייה הכללית. סקר ספציפי כזו אצל הילדים במשחקים האולימפיים בסתיו 1996 העלה שכן 16% סבלו מאסטמה, ו -10% טיפלו בתרופות לאסטמה. גלוי שעומדות חמש גבוה בקרב חולי אסתמה בספורט למשל אופני טפח, רכיבה המתארת את אופניים וריצה למרחקים ארוכים, ואחוז נמוך במעט להגביה משקולות. אינם ברור שתי מהמקרים האלה הם אפקט על ידי השפעתה של האימונים בספורט.