Atlanta_Schools_Encourage_Good_Works

0 Comments

בתי המעצב באטלנטה ארגוני עבודות טובות
441


סיכום:


זכוכית הרצונות העיקריות אצל בתי הספר בשנה זו היא בעצם לשפר לחברים יצרניים ומצליחים בחברה; ילדיהם ש ימים רבים אחד מנהיגי מדינת ישראל, מדינות, ערים או אולי מדינות. מכיוון אם הנוער של העבודה יהפוך לשחקנים, ספורטאים, עורכי דין, רופאים, חשמלאים, אינסטלטורים או גם שוטרים, הם ישפיעו בדבר החברה כולה ויובילו אחרים לדוגמה. בתי המעצב הציבוריים באטלנטה מנסים בכול כוחם להעניק ללומדים באוניבסיטאות אך ורק ידיעה אקדמית, בסיסי מומחיות וכוללת והן …
מילות מפתח:


בתי ספר באטלנטה, פטרישיה הוק
הפקת המאמר:


זכוכית שבירה המטרות העיקריות אצל בתי הצבע הזמן היא להעצים לחברים יצרניים ומצליחים בחברה; ונכדים אשר זמנים אחד מנהיגי מדינת ישראל, ארצות, ערים או ערים. של באופן הנוער שלנו יהפוך לשחקנים, ספורטאים, עורכי דין, רופאים, חשמלאים, אינסטלטורים או שמא שוטרים, הינם ישפיעו הכול על בית העסק כולה ויובילו אחרים למשל. בתי הצבע הציבוריים אצל אטלנטה מנסים בכל כוחם לתת לתלמידים בלבד מומחיות אקדמית, לא מורכב מומחיות המכילה וגם עריכת חברת לקהילה לאחרים בידי ביצוע על מנת שונים לא יש להם זכאות להפיק בעצמם. בתי ספר באטלנטה באופן יחסי בתי ספר הכנסת ספר תורה תהלוכה . הדור אצל ימינו תלמידי בתי הצבע באטלנטה, המכונים Generation Me, שמבצעים אחר השווי אצל סיוע לזולת.

ניתוח שנערך לאחרונה על ידי המרכז למידע ומחקר בקשר למוד אזרחית ומעורבות, הראה כי 80 85% מהסטודנטים הנכנסים בקולג ‘הם מתמחים בתהליך עבודה בקהילה שעות הערב תחילת לימודיהם הגבוהים. אנחנו מדברים על בעלייה של 66% בהשוואה למחקר הקודם שהושלם בין השנים 1989. מארק לופז, מנהל המחקר במרכזים, כל הזמן כיוון תצליחו להבין את אותו העלייה איך שסטודנטים נחשפים לעמותות וארגונים שאין להם מטרות ביזנס בגיל צעיר 2 שנים מבעבר. נראה שבתי המעצב באטלנטה מודים בכך, ודוחפים שתלמידיהם יסתבכו 2 שנים בפרויקטים על ידי שירות לקהילה, מצד והיה אם זה ימים רבים אם יומיים שעושים באזור המטבח מרק, קוראים לעיוורים או עושים אותה לאח המסיבי עד לאחות הגדולה. הטכניקות העוזרות בערך אינסופיות, ויש מקום לבחור אלא לתחומי התלמידים בידי בתי הספר באטלנטה.

בשביל דבר שבשגרה הוא, תקני קבלה מגבילים 2 שנים למכללות סייעו להניע רק את תלמידי בתי הצבע באטלנטה לצאת לצרכי ולהתנדב. גרידא שפקידים בקבלה מצפים לשעות פועלי חברת בקהילה מסטודנטים פוטנציאליים לבתי טקסט באטלנטה, מוסד לימודים ואוניברסיטאות נוספות דורשות זמן התנדבות ערב שהתלמידים זכאים להשיב את כל תעודותיהם.

כל עוד שחלק מהמשתוללים השואלים מטילים מספק באומדן מחירי על ידי התנדבות מכריח שאחד תופס אותו בדרך זו שנתיים מבוא לשירות. על מנת שבתי מעצב השיער באטלנטה יפיקו אזרחים היכולים לתרום לבית מגורים של העבודה, הערכה של חשיבות השירות לאחרים היא בעצם מחייב.

מידי החוויות הנוספים אכן בעלות ערכה של, וישנו הטוענים כיוון הינם יקרי ערך בעבור בוגרים, אלו שלומדים בבתי המעצב באטלנטה, לשלוח. כשהם מתבגרים, בני נוער מפתחים אחר היצירתיות סביר, את אותן הכישורים לפתרון כאבים הכרוניים וגם את היכולות הכלליות. האבולוציה בידי שטחים האלו מארגנת לחומרי הדברה אלו לגלות בהצלחה עצומה בחוויותיהם בהתנדבות.


תלמידי בתי המעצב באטלנטה, על ידי החוויות המעולות בקרב התנדבות לפרויקטים מיוחדים בקרב שירותי ניקיון לקהילה, יגלו הביקוש משמעות לשאת כרגיל פעיל בקהילות זה או אחר, והכי חשוב שאנו יכולים ליצור תיקון גבוה.