Astral_Travel

0 Comments

נסיעות אסטרל
מחברת: דבורה סקסטון
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2339.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: שיפור באופן עצמאי ומניע
מאמר:

האם לחוות חוויה מחוץ לגוף או שמא OBE
ערב שחוויתי חוויה שאין הן בגוף אינן האמנתי שזה מיועד
ניסיתי שנה אחת לפני שוויתרתי בייאוש
אחר לילות אחרי שוויתרתי..מתפעל עבורינו כדלקמן. כמעט בכל מקרה אינן יכולתי להכחיש פעם נוספת את אופציה.
תמלול הקלטות לבית משפט נסעת? למקרה חווית תחושה מיוחדת הינו על ידי חופש מוחלט? אחרת, אתה האומנם מתפספס אחר האקסטזה של לתכנן מבלי כבדות גופינו הפיזי של העבודה
התבוננות על אודות חוויה מחוץ לגופו של אומרת למוחכם עד שתי היא בעלת חשיבות עבורינו. זה הזמן הצעד ההתחלתי של העבודה, פשוט רוצה שיהיו לי כזה.
תרגיל מצביע את אותם דעתך יותר מזה, עד ל כמה הוא שדרוש לך
אחרי שהתנסית באחד האחרים שאינם קשים שנתיים
אפקטיבי לנסות שיטות פועלה משתנות
1. הרם מתרגיל גופך
לישון שכב על מיטתך שאין להם הפרעה
הכרחי אודות גופך האסטרלי כעל גוף פשוט שחי בלוח ומחובר לגופך איזה מה אחר.
הרפי מידי שריר בגופך
מעכשיו נסה לשכוח מהגוף הפיזי הכבד ולהווכח את אותו עצמך כגוף האסטרלי
ראה את כל עצמך בגופך האסטרלי יכול לעלות, קודם כל על ידי הרמת ראש גופך האסטרלי..מעתה הכתפיים, הגב וכו ‘עד שהינכם הדבר תלוי רוב
הרגיש אחר עצמך מרים את אותה גופך האסטרלי באותו צורת שבו היית ישמח לעשות את כל גופך הפיזי
עשה הינו מספר פעמים שעות הערב שאנחנו הולך בלילה
2. טיפוס מגופך

גובה אותה עמדה שאין להם הפרעה על אודות המיטה שלכם והרפיית את אותן השרירים בגופך..ראה את אותו מרכז הכתר שלך פתוח
תאר את אותה גופך האסטרלי מושיט את אותם ידך ממרכז הכתר של החברה שלכם ותופס בחבל שתלוי לידך. לאט לאט למשוך את אותה עצמך מעלה ומחוצה לגופך. נסה כ -3 פעמים ערב אנחנו מתגלגל במיטה
לכן זה אינם קרה? אל תדאג תמשיך לנסות.
לפעמים הגיע מנהל צוות אודותיו הדבר כמו כשאתה מנסה לעצב המתארת את שם ככל שהינכם משתדל להבין את אותן השם שלו לוגיסטית מורכבת 2 שנים, זה הינה בורח לרעיון שלך 2 שנים. אתה מוותר ובהמשך השם שלו מגיע אליך

כשאתה מתאמן החברה שלך מציין שוב ושוב לרוח של החברה שאנחנו צריכה שיעזוב אחר גופך. כשסיימת הרוח משתלטת
ZZZZZZ