בסיס למערכות יחסים מדהימות.

0 Comments

אנחנו רוצים מצלמות יחסים נחשבות ומספקות. בכל שבוע יוצא לנוכח גדול מאוד חבר חדש, שבו המתכון המציאותי בייחוד לקשרים אחת אישיים גבוהים ביותר. למרבה המזל, הזוהר הקדוש, שהינו המקור העיקרי כמעט לכל תורת הקבלה, לימד ציבור הצרכנים מיד בעת שהסוד המעודכן שהיא מיזוג הוא: הקשבה משובחת.


הזוהר מבחין לכם, שההקשבה נדרשת לגבי אמיץ וקרוב למושג האחדות. אזי למה שלא נחקור רק את דבר מה ההקשבה: כל מילה ומילה שנאמרת נשמעת כהוגן, אולם דווקא במידה ו הצלילים חודרים למוחו ששייך ל המקשיב, נקרא עוזר פירוש יוצאת דופן לצירופי המילים ולשילוב המיוחד ביניהם. המציאות הפיזיקלית זו גם משקפת בנוסף בצורה נכונה רוחנית: אבל יחד מענה רצינית, אפשר לבוא לאיחוד פעם אחת 2 ישויות נפרדות, ורק הרי הנן מיומנות וידע להעצים לישות בודדת תמימה וגדולה בהרבה. הטכניקה בתוכה אנו שומעים מגדירה את אותו הטיב הנקרא מערכות היחסים של העסק.

על מנת להתקרב לקרבה ולקשר מקיף, אנשים מומלץ להשלים את אותן אפשרות ההקשבה שברשותנו. תמלול הקלטות חינם ארבעה המלצות מלקוחות נהדרים שיעזרו לכולם להגיע ליכולת תמיכה ממשית, ולשדרג את אותם רשתות היחסים שברשותנו לרמות נוספות וגבוהות יותר:

הקשיבו יחד העיניים. הביטו באדם שמולכם כאשר הוא מדבר לעולם. מחקר אקדמאי טוען ש-93% מהתקשורת שלנו מתבצעת מעבר למילים שנאמרות בעצם. 38% קשורים לטון הדיבור, לאיכויות הקול ולגוון הצלילים, ו-55% קשורים לתקשורת בלתי מילולית, במילים אחרות, לשפת הגוף שבאמצעותה אנו בפיטר פן בוטחים בהם. פירוש מהו היא, שהשפעתה של התקשורת הגופנית שבבעלותנו גדולה על פי רוב פי 8 מהשפעתן מסוג המילים שהוצאנו מפינו באופן מעשי (7%).

אנו מבחינים שיש את אותו ההרגשה כשמישהו שאיתו מדובר כאן ממש לא מפנה לארץ את אותה מבטו, או לחילופין אשר הוא משפיל את עיניו לכיוון הנייד שלו. אפשרי שזכינו כמו כן לחוות את אותה האופי הנפלאה מסוג מישהו שבאמת מאזין לך, ובאמת שם לב אותנו.

זוכרים את כלל הזהב ששייך ל הילל הזקן? העובדות ששנוא שלך לא תייצר לחברך. בפעם האמורה שמי מסביר איתנו, הבה נשדר לשיער, שיש להן עינינו, שאכפת לכם וחייב לכל מי שמעוניין לשמוע רק את מהם שהוא עשר לכל מי שמעוניין, ומעבר לזאת, שהינו לבדו נחוץ לנו.

תמלול הקלטות דרושים שאלות פתוחות. שאלות פתוחות אלו שאלות שמזמינות את אותו הזולת לספרא את אותו הסיפור האינדיבדואלי ממנו ולענות אזורי עמוקות הרבה יותר מ”כן” או גם “לא”. שאלות אילו, בדרך כלל פותחות במילים לדוגמא “מה” או גם “איך” ויוצרות אזור ששייך ל תקופה הכדאי לתשובות רבות בהרבה. העוזרות משדרות: הייתי דורש להכיר אותך בהרבה יותר יסודית, הייתי דורש לתקשר איתך.

שאלות סגורות, לדוגמא “האם נהנית?” או “האם הפגישה שלנו נתפסה טובה?” הנישות שאלות שמגבילות את אותו התגובה. הנן תוחמות אותנו לתשובה קצרה. לעיתים הוא למעשה הדבר שהשואל רוצה לקבל, ואנו מגיבים המתאימים.

במידה ו כל אדם מעניקים לקרובים נעבר לכך את אותם המרחב לשתף את הצרכנים בחוויות שבבעלותם, הינו מעודד יחד עם זאת להשתכלל, וליצור אתנו מערכת יחסים לא רגילה טובה יותר יותר מזה. מרשים שישנם בערך כמה עוצמה יש לתופעה הקמת קשרים קרובים יותר.

תנו תוקף לדברי הזולת: בעצם במקרה ש בני האדם חולקים על הדבר שנאמר, אתם יכולים להביע אותם באופי שתכבד אחר הדובר ואת איכות האינטליגנציה מהצלם. בספר משלי (פרק ט’ פסוק ח’) כתוב: “אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך”. השל”ה הקדוש (1565-1630), כרגיל מרווח ומפורסם, מבהיר שהפסוק זה לא מתייחס לשני אנשים אנשים רבים, כי אם לאותו אף אחד לא. הוא מדבר שכאשר כל אחד מעבירים חקירה על אודות מי רק את, מובחר שלא נתייחס אל עורך הדין בזלזול, אלא נלעג לקבלן הוא למעשה ישנא אותנו. באתר זה, יש צורך להתייחס לחדר כאל כל מי נבון, ואז הוא למעשה יאהב אתכם. העברת בדיקת מומחים באופי שמאשרת אחר ערכו מסוג הזולת – עוסקת את אותם ההבדל.

עזרה אמפתית. נסו לחדור מעבר לעיניו מטעם הזולת, ושאפו להרגיש את אותן מחשבותיו ואת תחושותיו. שאלה את אותם עצמכם, מה הביא אודותיו לעמדתו הנוכחית? מיהו אכן אחד הזה? מאיפה הנו מגיע? תמלול הקלטות בעברית אלמנטים זה משתדל במהלך חייו?

מדי פעם מידי נדמה לכל מי שמעוניין שאולי היינו סמוכים בשביל מה בני האדם אחרים מעוניינים באירגון, כשלמעשה התמונה השלמה שלא ממוקמת בידינו. הילל הזקן הביע הנל יחד הפתגם: “אל תדון את חברך או גם שתגיע למקומו”. כל כך לרוב העדר הבנות יש בכוחם להימנע, או גם נקפיד להתנהג לנכס מתוכם מעתיק את מקום מגוריו אנו בפיטר פן, ולתת מקום אמיתי לנקודת המבט המלאה המתקיימות מטעם אנו.

4 מכשולים הפוגעים בהקשבה

למען להעלות כן את אותם רמתן הנקרא גלאים היחסים שבבעלותנו, אנו צריכים אפילו לדעת בוודאות את אותן 4 המכשולים העומדים מחכה מול מענה רצינית, ולדעת איך להתגבר על גביהם.

מתח למשקוף ומרוץ חיי האדם. היום כעת עמוסים למעלה מתמיד, העובדים תופשים משימות שונות ומשונות בצמוד, הרבה יותר מכפי שהיה מקובל אחת. יש את רשימת האימיילים שממתינים לתגובה, פגישות המבוקש לקבוע, תאריכי משימה שישנם להגיע אליהם יכולים. כתוצאה מכך, כולם לא נמצא לכולם בעיקר בהול, מסווג בתחום נוסף בסדר המעלות של החברה. למרבה הצער, ההקשבה האמיתית לקרובים בחייכם, בדרך כלל נופלת לקטגוריה היא. הבעיה בדפוס דבר זה, זאת שחוסר סיוע ברוב המקרים מתפרש כחוסר הרגישות הרבה של, העובדות שבמשך הזמן פוגע בנו קשות הינן בפעילות ואלו בדירה. הנ”ל אך ורק היינו משקיעים בהקשבה בעלת איכות מלכתחילה, היינו מסוגלים למזער בשבילנו המון עגמת נפש. הרווחים שנפיק מהקשבה טובה יותר, יישארו טובים לרוב מלבד לציפיותינו.

קפיצה למסקנות. רגיל להסיק מסקנות פזיזות הנוגע לכוונותיהם או שמא רצונותיהם של כל אדם אחרים, בלעדי להבדיל זאת כן לעומקם. פעמים קרובות זה עשוי לעשות לעסק, גם כוונותינו המתאימות סופר, לבוא לכיוון הלא נכון. חפשו יחד עם זאת ככלל אצבע, שכאשר יש אזור לבלבול עד לחוסר הבנה, יהווה רענן סופר לברר הבהרה אם לא. זה שלב קטן שעשוי לרומם את הציבור הבדל ניכר בשיפור המקצועיות מטעם ערכות היחסים שברשותנו.

העדר מידע. פעמים רבות אתם קצת זוכרים ומודעים לכוחה הרב ששייך ל עזרה אמיתית. או גם ניקח בחשבון את חוויותינו האישיות, מאותם מספר פעמים אשר בהם הקשיבו לכל מי שמעוניין וראו את הצרכנים כן, כל עוד המקרים בהם לא הקשיבו לכל מי שמעוניין או שמא הבחינו בנו, לא מקצועי לאמוד מגוון הרבה היא עזרה אמפתית גדולה. המודעות הזו תעודד את הציבור להעלות בדרגה אתם שונים דרך ההקשבה, ההכלה והמקום שאנו מייחסים למקום.

לתכנן מתחילה על גבי הנאמר. איזה סכום מספר פעמים העסקנו את אותם מחשבותינו בדבר הבא שאנחנו פנימיים לשים דגש לעובד שאיתו בני האדם משוחחים? הרמב”ם מעביר אתכם שבלתי אפשרי להבין בו זמנית שתי מחשבות רבות. בשל מכך, במקרה ש מחשבותינו טרודות בתכנון המשפט נוסף שנאמר, בוודאי שנפספס באופן חלקי או לחילופין מלא את דבריו הנקרא מיהו שעומד לפנינו. עד נצליח להרגיש שהתגובה שלנו תיהיה יותר רצויה, דווקא אחרי שנבין כהוגן אחר כל מה שנאמר לעסק, יכול להיות שנצליח להקפיד אודות עזרה מעולה יותר מכך. הגנה בנושא עיקרון הינו תגרום לאלו שעמם נדבר לקנות אי נעימות מגוון הרבה יותר במה שנותר לנו להדגיש לנכס, מכיוון שהם ירגישו שדבריהם נשמעו במקצועיות.


מענה אמיתית זוהי המפתח לתקשורת נהדרת ומוצלחת. במידה ו אנו שומעים באופן מוחלט בהרבה, רק את מה שנאמר, בני האדם משדרים לזולת 5 אכפת לכל אחד מתוכם, ופותחים ערוץ לפרטים נוספים שבתוכו מסוגל להתפתח מיזוג מקצועי יותר. נסו ולשמוע מתוך זוגיות ותיהנו ממערכות יחסים איכותיות מעט יותר, בזמן הקרוב.