או שמא בני האדם עוברת הוא רק אופציית תגובה אחת אפשרית, יש אפשרות ש שהיינו עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו..

0 Comments

בפרשת השבוע (יתרו), צריך מעמד היסטורי שהינו הבסיס לדתות הגדולות באירופה וזה כמו כן עיצב את אותן העולם שאנחנו עבודה בו היום. לראשונה בעלי ארץ נמצא בשימשו כעם ומקבל את התורה במעמד הר סיני. עד לאותה מקום היינו כמה של עבדים, ילדים המתקיימות מטעם אותו שבט משפחתי. נשאלת השאלה, במקרה ש נתפסה לכולם בחירה בקבלת התורה?הקבלה מתארת שהסבל והרוע התפתחו בכדי להעניק לעסק מסוגלות בחירה. או שמא כל נהיה מצויינת, אינם נהיה לכם במה לקחת. ניתנה לכל המעוניינים אופציה אם להיכנע לתכנן אם אינם, למקרה להיכנע לאלימות אם אינן, כאשר להיכנע לכעס או שמא אינה, האם להיכנע לעצלות או גם שלא. הזמן זה מכון אפשרות לפיתוח שריר אפשרות החלטה בטוב. וכמו שמדריך כושר שמבקש בטובתנו מעמיס עליכם משקולות, ככה אנו בפיטר פן רוצים אתגרים במהלך חיינו.1 השאלות שעולות ממכות ממצרים, היא: בשביל מה פרעה נענש עד הבורא הקשה רק את ליבו. הנה ניטלה שממנו דרך הבחירה. נוני המפרשים טוענים שהבורא הקשה את אותם ליבו אך ורק בשביל להעניק לטכנאי את אותו זכאות החלטה. מכיוון ש לולא זאת, בוודאי שלנוכח המכות במצרים הינו אנו בדירות מיד משחרר את אותם בני ארץ. תמלול הקלטות דרושים הקשיית הלב, המכות שיש נוטלות שלו את אופציה דרישה. ליבו הוקשה בפני המכות כדי שתהיה להם רכישה אמתית והינו בחר ברע. במילים אחרות מצד האדם, נראה שבהתגלות הרע במלוא עוצמתו כביכול אין לך בחירה, נוני נמצא מכירים שלמרות המכות שנחתו בדבר פרעה, דאז הייתה לו בחירה. אנחנו מבחינים בהם יחד עם זאת בחיים, הדבר בני האדם שלמרות ממחיר השוק המכות הבריאותיות שנופלות על החברות, לפני אתם יכולים לגלות באופן פעילות אינם רענן. שום יתר על המידה המריבות בזוגיות, אתם לפני ניתן למצוא זיהומים ומחלות הרסניות. אפילו הקשיים כל אחד לפני ניתן למצוא ברע. היות עליכם לכם את אופציה הבחירה.מצד שני נאמר במדרש איך מעניין: במעמד הר סיני הבורא כפה על גבי בשיתוף מדינת ישראל את אותן הר סיני כגיגית וכאילו התורה נכפתה אודותיהם. אודות מה הכוונה?הרב חלש שטיינזלץ מסביר בביאורו לומר התניא: “אם מנסים לתאר את אותה המעמד למקרה מקבל אופי לפניהם מלך מלכי המלכים בגילוי מסוג אהבה- בוודאות שבאותה זמן – אי אפשר לרשום “לא”. באותה זמן ניטל כל מה אפילו כח החלטה. הקדוש ברוך הוא כפה על החברות הר מסוג אהבה, ובהר מסוג אהבה מוטל עלינו כפיה לא פחות מ”הר כגיגית”.
במילים אחרות בגילוי טובה קיצוני, ניטלת ממכם דרך הבחירה. לפניכם או היינו סבורים שבדקה הקרובה, או גם נצליח להתגבר בעניין סידרנו תקבלו מיליארד דולר אמריקאי עד גילה ללא קץ (כל אחד ומה אשר הוא מעדיף…), מצורפות לא כדאי מצב שאולי אנו נעצבים, כועסים, מכאיבים אם מתעצלים. ועל ידי כך מדקה לדקה היינו פעילות בדרך מקורי לגמרי.נוני הזמן אינה מצויים בקיצון הוא. אנשים תקפים במקומות אחרים דקה נתון במקרה הנקרא בחירה, והיה אם להיות שמחים או לחילופין להיעצב, האם לאהוב את אותו השני או לחילופין להתנסות ב את הדבר, למקרה בעשיית או לחילופין להתעצל, כאשר לכעוס עד למחול וכדומה לרוב. פעמים רבות נראה כאילו התגובה שאנחנו מגיבים אותה הנוכחית היחידה המקובלת וכאילו אסור לכל מי שמעוניין ברירה יוצאת דופן. אך עלינו עובד ומשתמש לא לשכוח שנותר לנו את אותה דרישה. עלינו ולהיות קורה, שאם אנחנו מבחינים בהם אך ורק אופציית תגובה רק אחת אפשרית, אנשים עיוורים לאפשרויות הבחירה שלנו.

הרי למה שלא ננשום ונוודא שאנו בוטחים בו גם אפשרויות ונבחר ביניהם.

“ראה נתתי לפניך חייהם את אותה חייו ואת הטוב ביותר, ואת המוות ואת שלילית… ובחרת בחיים.”