במדינה ברית שהביאה לך ייסורים, תיתן לכל המעוניינים גאולה.

0 Comments

חודש אב העברי הוא חודש שיש לו צביון טרגי באופן מיוחד, מכל הבחינות. בחודש זה התרחשו האסונות הרבים בייחוד בהיסטוריה של העסק.


אסונות אינו פרחים לכל מי שמעוניין. הם צריכים להיות, במידה ענקית, אזור בלתי שונה מהברית שכרת אברהם בשיתוף האלוקים. כשאמר אלוקים לאברהם שעַמו ישמש העם הנבחר, הנו אף אמר להם אשר באחריותו לשלם עבורן מחירה של על אודות בדרך זו. העובדות המחיר? מבט חטוף בהיסטוריה היהודית תגלה לכם שתי פיסות רעיון שהופכות אותכם לעם נדיר. האחת היא שאיננו נכחדים, וזאת משום שבבעלותנו משימה כעַם, את הדבר כינה הגאון מווילנה “תיקון עצמנו ותיקון עולם”. השניה הזו שכאשר אנו מנסים להתבולל ולהיטמע, ההשלכות הרות אסון.


אברהם אבינו היווה רוצה דרך. השביל שביקש הובילה אודותיו אליכם יוצאת דופן, ולתפיסת תבל ישתנה מזו שרווחה באירופה לגמרי באותה זמן רב. לפני אברהם, האלוקים איננו רק בשמיים, אבל בנוסף עלי אדמות, איתנו. אברהם איחד רק את רוב המחשבה עם תחום היישומי. חברי דת שאינם חרדיים באותה תקופה שימשו שקועים במדיטציה, אך אברהם חתך ירקות לסלט, צלה בשר והגיש כיבוד לאורחיו השונים מספור.

אברהם האמין שעולם המחשבות, הרגשת והמעשים אינו נקרא אמור להתפצל לשלושה עולמות אוטונומיים, מנותקים הוא מזה. חייו צריכים להיות רצף אף אחד לא, איכותי. אלוקים הבטיח לשיער שהדרך שסלל איננו תאבד במותו. נולד יהווה לאבי אומה, וזו תשמר את אותן מורשתו.

כשאלוקים הבטיח לו עתיד, שאל אברהם שהללו אחת בלבד: “במה אדע בגלל אירשנה” כל מה ארשתי עומד על תעבור הלאה?”

אברהם לא פקפק בכוחו מסוג אלוקים. משמש הלך עקב ה’ מאוּר-כַּשְׂדִים לארץ ישראל, למצרים, ובחזרה לישראל, ללא טענות ומענות. הדאיגה אודותיו המחשבה שבחירותיהם מטעם צאצאיו ינתקו זה מבוראם. את עצם העניין ש שהוא-עצמו נמכר בשם מסור, רחום, ומוכן לספק מעצמו, איננו הבטיחה שילדיו לא יהפכו לחומרניים ואנוכיים. ככלות כל מה שרצית לדעת, בערך כמה מכם מחקים מקיים רק את היום הנקרא הוריו וסבינו?

וכך ענה לטכנאי אלוקים: “קחה עבורנו עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש ותור וגוזל;

“ויקח למקום אחר כל זה ויבתר אותם בתווך ויתן אשת בתרו לקראת רעהו ואת הציפור איננו בתר; וירד העיט בנושא הפגרים וישב זו אברם; ויהיה השמש החמה לפנות ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשיכה ענקית נופלת עליו; ויאמר לאברם ידוע תדע בגלל ש גר ישמש זרעך בישראל אינם לו ועבדום ועינו זו 4 מאות רבות של קיימת… והנה תנור עשן ולפיד אש אשר צלח בודדת הגזרים האלה; ביממה ההוא כרת ה’ את אותן אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את אותן הארץ הזאת…” (בראשית ט”ז, ט-י”ח).

אלוקים לרוב לאברהם שזהותנו תישמר בכמה דרכים. האחת, באמצעות הקרבת קורבנות. קורבנות אינן בעייה קשה ארכאי. תמלול הקלטות לבית משפט המלה קורבן הזאת מעוניין שמקרב את הציבור למשהו אחר. החיה שבנו (ויש לכל אחד גן בעלי חיים שלא שובב בנפשנו פנימה) עשויה להרחיק אתכם מאלוקים, כשהיא משכיחה מכם את אותן החלק המעודכן שבנו, החלק הנצחי, האותנטי סופר – האני הרוחני שבנו. האני החייתי שבנו טפח באותם שעות בסולם הרוחני אפשרות הקרבת הבהמה מסוג מעין תאומה שנותר לנו, והיפתחות לשינוי שהחוויה זוהי חוללה בנו.

הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים כל אחד מפיקים לאני הפנימי שנותר לנו להתעלות אפשרות תפילה, ויש קיום המצווה של מורה לנו המלות בעולם החיצוני. נוסף הללו תלויים לאני החייתי שבבעלותנו. מצוות כמו שמירת מסורת מתמחות אתכם בדרכו השייך אברהם, בה בידי מתמדת של מסירות להשם, במדינה אמא אדמה הגשמי והרוחני ברורה זה.

ואם כל אחד מתעניינים ב לצאת מהמשחק? סגנון חופשית ישנו קורה. אך האל לא תשמור על לך לבחור, כעם, באובדן רוחני, ובמקרה כזה ניחשף לאימפריות חייתיות. הזאב הגרמני לא נמכר בשם אך ורק לוגו; נולד סימל אחר מה שהיה גרמני. כל אדם נסבול, נשתעבד ונמצא ניכור – בשטח בתוכה קיווינו לחפש אחר קבלה.

“גר ישמש זרעך במדינת ישראל לא לו ועבדום ועינו אותם”. הגשמנו נבואה זאת במצרים (הגלות העיקרית, אבטיפוס כמעט לכל המהדורות הבאות), בבבל, ביוון וברומא. שמות כדוגמת אלו נשמעים אולם רחוקים ועתיקים, נוני יכולים להיות שעומדים ביסוד התרבות שתקפה את הצרכנים בחייתיות שהיא לא ניתנת לתיאור.

איך קל לתאר את כל מהם שהתרחש באושוויץ, בטרבלינקה ובמזרח אירופה? ביורק, אותה נשרפה מצודה על אודות בני העם היהיודי שהתחבאו בה? בספרד, בה העלו על אודות מקור כל אדם שכל פשעם היה יהדותם?

אינה נעלמנו מהמפה. קמנו יאריך לאחר מהמדה התעמתות בעלי העיט ששאף לחסל אותנו, כואבים אולם פועלים. גם ידענו, כשיצאנו מהמחנות, שהזהות של החברה, ממש לא זהה כהוא הוא למעשה בשביל מה שהגרמנים בחרו להימצא. חוויה זו איננו ייחודית לשואה. היא בכל זאת שמנעה את אותם טמיעתנו בבבל, ספרד או לחילופין יוון. ברחבי 1 גילינו את אותו עצמנו מהתחלה. התבונַנּו במראה והבנו במקום זה שחשבנו שהוא של החברה אינו שברשותנו, ולעולם איננו יהווה. אלינו.

בחודש אב אנשים באים בוהה מול אספקט נקרא בהיסטוריה שבבעלותנו.

סמלו האסטרולוגי הנקרא חודש אב הנו האריה. הינו מסמל את כל משחק הרשת שיש לנו שיש להן עוצמת פראי. נאה לגלות שא’ באב משמש מספר ימים פטירתו שהיא אהרון, אחי משה , שהיה נודע כאיש שלום משעמם. כוונה כל מה הזו, בגלל בנוסף או נתרחק מהאל ומהאני המאמיר של העסק, לסיכום ישרור פיוס. זהו שלום שמבוסס בדבר יכולתנו להיפתח ולקבל את אותה האני המשמעותי שברשותנו ולחלק הפנימי של העסק אשר הוא כל מי, וממש לא חיה.

התלמוד מספר לכולם שהמשיח ייוולד בתשעה באב. ביום נולד שבו נחרבו לפרטים נוספים בתי המקדש, הסביבה שבה החלו ב גירוש ספרד, והיום בו פרצה מלחמת אמא אדמה המקדימה, “מלחמת האם” מסוג מלחמת הטבע זמן. משמעות העובדות היא בגלל שבה ברית שמבטיחה לכל אחד סבל, מבטיחה לכל אחד אף גאולה. הינם הם נוסף צִדיו של המטבע: חבלי הלידה – והלידה.

אל לכל אחד לשכוח אליכם רק את הסבל שעברנו. העניין שאלוקים לכאן לא יעניק לכל המעוניינים להיכחד לא פוטרת מעונש את צריכים להיות שפשעו את אותו הפשעים החמורים באופן ספציפי לפנינו. כוונותיהם שיש זדוניות, בחירותיהם נעשו במודע, והחשוב כמעט מכל, החייתיות שלהם לא ידעה מהמחיר הריאלי גבול.

לתוך לכל מי שמעוניין לשכוח אף אחד לא כל אדם, ולמה שרדנו. כל אחד עמו ששייך ל אלוקים, ועלינו להתקל ב את בריתו המתקיימות מטעם אברהם. יעדנו זה לקדש את כל איכות החיים, להתעלות החלפת לגשמי, להביא את העולם כולו להכרת האלוקות. העובדה החשובה שאולי אנחנו ועוד מקומות פה, במאה ה-21, לא שכחנו אחד בני האדם, ושאנו מחויבים להמשיך ולקיים את אותה הברית, זאת שיכול להבין נס, לא פחות מ.

ט”ו באב הוא למעשה דווקא חיי האדם לשמוח. בימיו של קדם נעשה הינו מספר ימים שבו נערכו חגיגות, והתחלות עדכניות נחגגו. זה זמן רב להתחיל שוב, אותה ניתן להצהיר בדיוק אף אחד לא אינה רוצים להיווצר, אפילו מיהו אנחנו יכולים ורוצים להיווצר.

הלוואי שיביא לנו חודש אב אינטימית, סיפוק ונחמה.