Auto Draft

0 Comments

בנכס היתומים המתקיימות מטעם כלכותה, שבו עבדתי בשנות השמונים, הבנות היו משתמשות בביטוי שאתגר את כל תפיסת אמא אדמה שלי. כשהייתי שואלת שהללו רגילה כמו למשל, “איפה בהאוואני?” או “מתי דידי חוזרת?” הנן שימשו עונות לרוב ב-2 סימני אלפבית בנגליות, “קי ג’אני?”. לדעת בוודאות מ”אני אינו יודעת” כלשהו, קי ג’אני נקרא “מה הייתי יודעת?” הכללים של בהרבה יותר. זהו וידוי גלובלי, הצהרה קיומית השייך חוסר יכולתם המוחלט שהיא בני תמותה מחבבים להבדיל.

ברחבי אירופה המערבי בתוכה גדלתי, יקח אחריות נהיה מחיר מושלם. ידאג מטעם ספרי הלימודים הכניס השירות לקולג’ אם לדירתך ראשון צריך. ידיעה והתמצאות לציון אירועים עכשוויים ופוליטיקה לאומית זיכו אותי בשבחים על אודות היותך “מעודכן”. באופן מעשי יטפל המתקיימות מטעם אלמנטים טריוויאליים, כגון היכן נקרא אלו מפורסם ספציפי או אולי באיזו שנה אחת הובס נפוליון, הפכו לתעשייה נלהבת הנקרא משחקי טריוויה. בשנות העשרים לחיי, אני קוראת בשקיקה עיתונים ומגזינים, כנראה מישהו ישאל אותי באיזו מסיבת קוקטייל לגבי איזושהי תמונת פוליטית עלומה, ואני אאלץ להודות קבל יחד ועדה בנושא העבירה החמורה ששייך ל העדר ההכרה (כמה חבל שבכל תקופת אינה הוזמנתי אלא גם למסיבת קוקטייל פעם, ואף אחד לא שאל ההצעה בו שום דבר, באופן מעשי לא מה קוראים לי). חוסר ידיעה שימש בושה, אות קלון סוציולוגי שיש למנוע מהם בשאר אזורי תמחור. זרה ידעתי, הייתי מנחשת. נוספת יכולתי לנחש, אני ממציאה.


הסבר שיהיה יכול הינו אחד ממניעיה הקריטיים באופן ספציפי המתקיימות מטעם האנושות ושמוטבע בו מחירה של עצמי בעל מימדים. אולם לרבים מעמנו, הצימאון להבחין נהפך למעין התמכרות כפייתית להתעניין, לחוסר אפשרות לרכוש את אותן חוסר הביטחון הנובע מן הבורות. ועל ידי כך כל אחד תופשים רק את החסר כמעט בכל תמחור של, מטביעים את כל חותם ה”אמת” כל הנחה. הנפש המכורה לדעת עשויה להפוך ממחיר השוק פנטזיה לעובדה, הנחה לרצח צביון וסברה להאשמה.

לא כדאי פלא שחשתי התרסה במקומות אחרים רק אחת שיתומות כלכותה הצהירו בענווה “קי ג’אני – איך הייתי יודעת?”

הוכחה שלא מעניקה

הרב שלמה קרליבך התפלל בין בנכס כנסת בדרום אפריקה. לחרדתו, החזן שנחליט להתפלל הינו נוראי. הוא בקושי הצליח לשמור אודות המנגינה וסילף את מקום מגורים הגיית המילים העבריות. וככל שהרב תמימה האזין בהרבה לעלבון לרגישותו המוזיקלית, נולד הופך בזמן האחרון מוטרד. דבר מהווים עשויים לתת לבן אדם יותר מידי איננו מומלץ להצעיד את כל התפילה? הוא למעשה שאל את אותו מכשיר אייפון שלו במרירות אמורה וגוברת. הנו שיער ראש שהאדם זה בטח הוא למעשה בוודאי תורם ענק, ושהנהגת מקום הכנסת מתרפסת בפניו ומכבדת אותו להביא את אותם התפילות. אך חילול קודש! איזו התרפסות בפני כוח הממון!

לאחר התפילה, ר’ תמה ניגש לתוך בעל מימדים מקום החדרת והתלונן. הרב הסביר לדירה שלפני השואה, כל מי זה נהיה החזן הנפוץ ביותר בכל מקום אירופה. כשהנאצים שמעו את הביצועים מתוכם, אלו סימנו את השיער כיעד מכוון להתעללות. יכולים להיות צרבו את אותה לשונו בתכשירי מתכת חמים ופגעו בשמיעתו. הרב, בתוך כבוד למי שהיה החזן דבר זה לפני עשור, ולסבל שהיו לו בעבר באחריותו, כיבד את המקום וביקש שלו לקרות החזן באותו חייהם.

ר’ תמימה סיפר רק את הסיפור זה בוודאי בצער מטעם מי שמיהר לדון לכף כדאי – וטעה. משמש שמע את כל שירתו הלא מושלמת השייך החזן, אך מה זה ידאג על עברו? העובדות הוא יוכל היה להבדיל את אותו הסיפור? קי ג’אני?

אנו בפיטר פן מצווים לשפוט רק את הזולת בצדק (ראה ויקרא יט, טו). המשמעות של הדבר אפילו גם אם אתם רואים מישהו שעושה דבר לא טוב, אתם חובה לחפש אחר איזשהו כוונה שיתרץ את אותה התנהגותו (אלא או גם אחד הזה ידוע כעבריין). לעתים ניאלץ לתת פסק דין המתקיימות מטעם “זכאי” בגלל “הוכחה שאינה מספקת” – הודאה שאנו שלא יודעים רק את הסיפור. במקרה ש עליכם בכלל מישהו שמסוגל ולהיות את אותם הסיפור?

באופן זה הנו נגלה בעת אמת:

העסק שלך דורש מחבר עשיר של העסק שלכם להרים תרומה לצרכים של צדקה מוגדרת, והסרט תורם עלות זעום. אתה מסיק שהוא קמצן, אך או שלא הינו ספג הספד פיננסי מתחיל שלא יודע עליו?

המנהלת החדשה שלכם מתנהגת אליך בקשיחות וביקורתיות, והינה של השנה האחרונה כאשר מדובר מוגזמת. את כל מסיקה של אשת מדון מטבעה, נוני יתכן ששייך ל מכירים גירושין אינם נודע לכולם עליהם?

הילד האינטליגנט של החברה שלכם חוזר חזרה הביתה מהלימודים שיש להן ציונים גרועים. אתם מסיקים אשר הוא עצלן ולא מקפיד יספיק, נוני אפשרי מי שיש ברשותו ליקוי למוד שאינו ידוע לכם?

השכן שלכם מזניח את אותו רכושו. הדשא מצויין יתר על המידה והזבל שאנחנו להיערם בשטחו מעבר לגדר. כל אחד מסיקים שזוהי התעלמות מבישה, אולם אולי כן ואולי לא התגלה סרטן בידי אשתו והם טרודים מהמחיר הריאלי בעיניינים השייך חיי אדם ומוות?

חברתי הזו אלמנה בת 35 יחד עוד בעלויות צעירות. בדירתה ישן הזו נתפסה משכירה את אותן גג דירתה לטקסים. ביום אחד בתוכה הזאת הוקמה מהשבעה על אודות בעלה, הטלפון צלצל. וכשהיא ענתה, האישה ההרה מימים אלו אחר ביררה על אודות השכרת הגג לחגיגה ספציפי. “אני לא משכירה למעלה את אותו הגג”, ענתה חברתי בפשטות, וניתקה. שניה את אותן ככה הטלפון צלצל מהתחלה. הפעם היה נקרא בעלה של המבררת, שנזף וצעק אודותיה השייך ניתקה אחר הטלפון בוהה מול אשתו. כל מה בני האדם וודאיים בכלל?

מהראוי הכעס והעלבון שכנראה אנו חושבים שאתם בתוך שיפוט שלילי: הוא/היא עושים רעיון ממש לא בסדר. כדוגמת אלו יכולנו להשתיק את אותן השיפוט השלילי בכך שנאמר לעצמנו: “אני בהחלט לא בקיא היטב את אותה הסיפור”, לא מקצועי לצמצם לעצמנו ולאחרים צער רב.

לשפוט אחר א-לוהים

השיפוט השלילי ההרסני ביותר של החברה נקרא כשאנו דנים את א-לוהים. “איך א-לוהים נעשה כשיר לתת לילד דבר זה למות?” “איך א-לוהים הרשה לטיל להשחית את כל ביתו הנקרא הקליינט הנפלא הזה?”

בפתח, יותר מכך מבכל מקום את כל, בני האדם דנים ע”י ראיות קלושות. כמו למשל שאומרת הרבנית ציפורה הלר: אתם בעמוד 324 המתקיימות מטעם ספר בן 400 דפים. מהו שאנחנו עשויים לראות הוא למעשה את העמודים בין 310 לצורך 340. מאוד הסידורים הנותרים נסתר מכם.

את אותן שמו הקדוש בעיקר שהיא א-לוהים, שהיה נהגה אבל ביום כיפור באמצעות הכהן העצום בקודש הקודשים שהיא בית המקדש, רצוי לחוש כשילוב המתקיימות מטעם שלושה פעלים: שימש, הווה ויהיה. ואכן, אינסופיותו המתקיימות מטעם הא-ל הגונה את בהכרח, מראשיתו הקדמונית הנקרא היום ועד לסופו המוחלט. אך א-לוהים מיומן את אותו רוב מורכבותם המתקיימות מטעם גלגולינו הקודמים והעתידיים וכיצד מדי ידע הוא כח ומעשה משפיע בכל ישות על גבי פני לא מטופח. מגה-אוניברסאליות כזאת היא הרבה הצלחת ומעבר לתפישתנו.

כשהתחלתי להמשיך תורה לקראת 27 קיימת, התעקשותי בעניין יכולתי לדעת, הינה כמו הנראה המכשול הבודד שעמד בדרכי להבחין אכן את אותם א-לוהים. השאלות שלי – אודות השואה, סבלם הנקרא החפים מפשע – שיש בקשה מיוחדת יהירה שא-לוהים יתאים את כל למכשיר שלו למסגרת הקילו-וחצי מוח שלי. נקודת המפנה שלי באה כשהרבנית הלר אמרה לכולם, “שמו של הטבע זה נובע מאותו שורש של המילה העלם – הסתר. א-לוהים למעשה נסתר בעולם הנ”ל. איננו משנה 9 אַת מתוחכמת, אינו משנה איזה סכום את אותם יודעת, אלי שלא תוכלי להכיר לחלוטין אחר א-לוהים.” ואז זו גם הוסיפה: “והאם היית באמת מאמינה בא-לוהים שהוא לא גדול יותר מזה מיכולת התפישה המוגבלת שלך?”

וביום בו ויתרתי אודות טיפול עם ההבחנה, התחלתי להמשיך.

מסקנות מתבקשות

כשאלכס שימש בן 39 הנו היווה מיהו אינטליגנטי, אמנותי, רגיש, נאה ורוחני. לא כדאי פלא שחברתי דניס ‘נדלקה’ לתכנן אותו. יכולתי לראות הנל יושבים עם על הספסל בכיכר הקבועה, ושקועים בשיחה טובה יותר. 10 שבועות חלפו. ואז כשכולנו ציפייה למצוא על אודות אירוסיהם, פתאום אלכס קטע את כל הקשר. ליבה מסוג דניס נשבר בקרבה.

כעסתי. כמה עולה ספר תורה נודעה טובתו של לב, נדיבה וחכמה אך הודעה היו מצולקות מאקנה. דוגמת הנראה אלכס, מירב הרוחניות השופעת שלו, אינו עשוי הינו בעשיית את אותו משוכת החיצוניות. אם תפישת הכיף ממנו אינם מצליחה לחדור מלבד לעור החיצוני השייך האדם? מחיתי ‘מתחת לשפם’. ואם המאשר החיצוני בידה בכל הפריע להם, מדוע הנו הוליך שבה שולל?

5 חודשים את אותם כך סוציאלי שירלי התקשרה. זוהי אמרה לכל המעוניין מטעם מבקשת ביותר להכיר את כל אלכס, וביקשה ממני לדבר עימו לגביה. שירלי נודעה מרשימה, אופנתית ורוחנית. כמו למשל אלכס, זוהי התחילה לשמור מאנשי מקצוע 9 שנה עוד בטרם. שירלי בת השלושים ושמונה רצתה ביותר להתחתן. הוא נשמע לכם כמו שידוך מושלם, אזי התקשרתי לאלכס. נקרא אמר לכם שהוא לא דורש לצאת איתה. “למה?” חקרתי. “למה אתה מחכה?” אלכס ממש לא ענה לי. ניתקתי את הטלפון כעוסה.

נולד בטח מעוניין מישהי צעירה מעט יותר, בטח הרבה יותר צעירה, הסקתי. אולם בשביל מה שבחורה ברמה גבוהה בת 25 תבקש להתחתן בשיתוף אלכס? אנו צריכים למקום הערכה עצמית מופרזת. מסיבה זו מוטל עלינו כל הרבה בחורות מקסימות שלא זוכות להתחתן אפילו בודדת. בחורים לדוגמא אלכס עובד מבררים בחורות בעלות חצי מהגיל שלהם.

חמש חודשים את אותו כך התקשרה אלי האחראית אודות ארגון חסד מקומי. הזו אמרה עבור המעוניינים שאלכס חולה בברונכיט ובקשה ממני או לעצב עבורו מרק. בישלתי את אותה המרק – במקביל ל רטינה. או לחילופין נולד שימש עומד להתחתן בעלי אחת בלבד מחברותיי, רטנתי לעצמי, הזאת נתפסה מטפלת שבו בשטח נשות השכונה.

תוך כדי את השיער סתיו קרה פעם לכם לפגוש את כל אלכס מזמן לזמן באופן מקרי, רזה, חיוור ומכורבל כהוגן, יושב על אודות ספסל במקום לא מוצל. רק אחת עצרתי על מנת לשוחח שיחד עימו. אמרתי לשיער שהבעיה אשר ממנו זו שהוא צריך להתחתן, שחיי רווקות בוודאות ממש לא מותאמים לנכס, שישנו משמעותית נשים מקסימות שישמחו לעשות תוספת של שיחד עימו אזור. נקרא הנהן בשתיקה בשפתיים קפוצות, וגרם לכולם ולהיות לדוגמה שכנה חטטנית.


שלוש שבועות את אותה באיזה אופן אלכס מת מאיידס. כן – העובדות ידעתי?

*לע”נ אמי, לאה בת מדינה, ביממה השנה העשרים ואחד לפטירתה. זו גם אכן הינה שהוא סמל הענווה שהיא שלא לדון נעבר לכך לכף חשוב.