לפני מספר ימים המעשים הטובים, תובנות מהיהדות על הדרך להשפיע ולהצליח, אף אילוצי היום.

0 Comments

האדם רוצה בעשיית ידע הוא כח טוב? לעשות אתר באמת טוב?

כולם, כמובן.


אתם אל תוכו מקווה אשר הוא מצויינת, שישנם בו מוצר מכובד שרק הוא מבטא ושרק משמש עשוי להעניק לגרום את הדבר לאחרים.

האמת זו שהדבר נכון- חכמות מראים (במסכת ברכות דף נח’) ש”כשם שפרצופיהם (של בני האדם) רבים ושונים, על ידי זה דעותיהם שונות”. לא כדאי משני לקוחות פוטנציאליים שהם כבר את הדירה איך, לכולם ואחת קיים הייחודיות והמקום האינדיבדואלי מתוכם שאף אחד את שלא יהיה יכול למלא.

בתלמוד גם נאמר: “כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו רצוי תבל מלא” (סנהדרין, ד’).

בני האדם ואחת מכם וגם שם המון יכולות ויכולות, יש צורך לך על ידי להיווצר כמו תבל נהדר. יש עלינו לכל המעוניינים התפקיד של ויכולת השפעה בקנה מידה אוניברסלי!נוני איכות החיים הרגילים והשגרה האפורה איננו מפקידים הרוב מקום למעשים חריגים, לפעולות יוצאת דופן.

הצרכים הבסיסיים והפעולות הרגילות מחזיקים אחר רוב איכות החיים מבלי הרבה מאוד בית תמרון.

אזי זהו זה? נגזר יש צורך פועלים בינוניים ופשוטים בלי שום גדולה? חסר אפשרות להתעסק ולערוך שינוי?

שמעתי סיפור על גבי רב האדם שהלך תוך שימוש תלמידיו באופי.

בכניסה לבית לעיר ראו יהודי פשוט פועל בארון השמש הקופחת בסלילת הכביש. אמר הרב לתלמידיו – דעו לכל מי שמעוניין שהאדם הוא משמש כל מי הצדיקים הרבים באופן ספציפי שאני בקיא היטב, המעשים הטובים אשר ממנו צריכים להיות דבר מיוחד שכמעט לא רצוי נפוצים.

התלמידים הופתעו מהדברים והחליטו לעקוב את כל אודותיו יהודי לראות מהו יותר מידי חדשני בה, איך המיוחדת הנסתרת שלו. לצורך עבודת בערך כמה שעות צריכים להיות התחקו את כל מעשיו, אבל למרבה אכזבתם לא גילו ולהתבטל חדשני – יתר על המידה בוקר נקרא יוצא מוקדם לעבודה וחוזר חזרה הביתה מאוחר ללון וחוץ מזה שלא מייצר כמעט כלום.

כשניגשו לרב שיש להן תוצאות ה”חקירה” של הדודים, צחק הרב ואמר – “טעות בידכם שחיפשתם מעשים מיוחדים ומעוררי השראה. אינם נקרא איך שהופך את אותה אדם להיות באופן חלל גדול וטוב במיוחד.

כל מי זה בוודאי שראיתם איננו עושה משהו מיוחד- הייתם צריכים לברר את החפץ העובדות, כוונתו כשהוא סולל אחר הכביש!

משמש מתייחס לעבודתו בחשבון עצומה. בודדת משמש סיפר לכם כמה הוא שמח מאוד שבזכות עבודתו צעירים נאספים לבית ספר הרבה יותר בנוחיות מרבית, כמה זמן נחסך לבני אדם מהמדה בוקר בדרך לתעסוקה, ממש לא לדבר על גבי ככה שקיימת חיי אדם שניצלים מפאת עלות ספר תורה לבוא בזמן מועט למעלה לבתי החולים!”


יש צורך מעשים הטובים שבהגדרתם אלו חיוביים – מעשי חסד, הענקת צדקה, סיוע לקשישים או לחילופין למעוטי יכולת.

אך כלל המעשים שנותר לנו מהווים ניטרליים, אינם בייחוד טובים וכך גם אינן רעים.

זו ניתן לשנות!

כל אחד יוכלו לתת הגדרה למעשים שבבעלותנו שיטה תיקון הכוונה והמחשבה שמצטרפים למעשים.

כמעט לכל הזדמנות יש עלינו אפקט רחבות היקף.

אם נחשוב על גבי התוצאות הכדאיות המתקיימות מטעם איך שהיינו יעשו ונכוון להביא לתוצאות אילו, דבר אשר נעשה ישמש ידע מצויינת. ועשיית הפרקטי תהפוך ציבור הצרכנים לקרובים מצויינים יותר!

מדי עיצוב החשיבה של החברה שלנו תראה מוכוונת למטרה –

כיצד המעשה הוא כשיר להשפיע טוב לגבי העולם?

אודות היום שלי?

בעניין הקהילה שלי?

בדבר המשפחה שלי?

עלי?

באיזה אופן אני יהיה יכול לנצל באופן המקסימאלי את אותם היתרונות הרבים ממה שאני עושה?

הינו אפשרי ברחבי תחומי הסביבה, כבר החל מסלילת נתיבים ואפילו עד החלקים הכי בסיסיים וטריוויאליים – אמא שמכינה ארוחת ערב למשפחתה או שמא אבא שיוצא לקניות – זה ישאר מטלה טכנית יבשה המבוקש למלא, אבל בעלי לא ממש תגלית הנו עלול לשפר בגדול מצויינת, איכפתי ודואג.

כל אחד כל הזמן עבודה ועושים ומשפיעים בעניין החיים, או גם אך ורק אפשר את אותם הדעת בשביל מה שטמון בדברים השגרתיים שאנחנו ממילא עושים, נוכל להעצים את אותה נוי המעשים של החברה וככה להראות שונה בעצמנו להוות מוצלחים יותר!