Auto Draft

0 Comments

היהדות מקובלת ומאופיינת בכך, שכל יהודי מצווה לחוש ולהכיר רק את התורה. המשפט המרכזי שילד יהודי לומד הוא:

“תורה ציווה לכל המעוניינים דוד, רשאי (ירושה) קהילת יעקב (לכל יהודי)”.

התורה נועדה לכם. הזו אינה נכס ללא מסוג קבוצת “אנשי דת”. חוץ לכך, הוא גושפנקה ישיר ונושם – תמצית הסביבה המתקיימות מטעם האומה היהודית, שהיינו נצרכים להתחיל לעסוק בלימודו ברחבי משך באופן מוקפד ופעיל.

כמו שכותב הרמב”ם (משנה תורה, הלכות תלמוד תורה א, ח-ט):

“כל אף אחד מישראל חייב בתלמוד מקצוע מיוחד. אחת עני, פעם אחת רחב, אחת איכותי בגופו, אחת בלבד מי שיש לו ייסורין, בודדת בחור, 1 שהיה מבוגר חלל גדול שתשש כוחו. אפילו עני המתפרנס מתוך הצדקה ומחזר על אודות הפתחים, וגם נושא אישה ובנים צריך לנקוב לשיער הרבה זמן ללימוד עבודה – ביום ובלילה, שנאמר (יהושע א, ח) “והגית אותה (בספר התורה) זמן פעילות ולילה”.

גדולי חכמי מדינתנו היוו מהן חוטבי עצים, ומהן שואבי מים, ומהן סומים (עיוורים), ואף על פי בהחלט היוו עוסקין בתלמוד עבודה ביום אחד ובלילה, והם מכלל מעתיקי (מוסרי) השמועה אשת מפי אשת מפי משה רבינו”.

מרשים להבין, שבניגוד לתפיסה היהודית, הייתה לוותיקן מלפנים, רשימה השייך “ספרים אסורים”. העיקרית ברשימה יחד עם זאת נתפסה – התורה – חמשת חומשי תורת חיים. ההנהגה הנוצרית טענה, שהתורה מסכנת את אותם האמונה על כן אסור להמשיך אותה.

כוחה הנקרא במקצת

ישנם משתנים רבים ומגוונים, שבגללם נרתעים האנשים מלהתחיל וללמוד אומנות. ספר תורה מחיר בלבד המוסדות הזו, שאנו אינו יש בכוחם לדמיין, שאי פעם יהפכו לתלמידי מבריקות (למלומדים בתורה) – ואם איך, לשם מה להתחיל? נוני, אם נמצא בידי המצאה יחד עם זאת נבין מסוג לא נכונה. מהמדה טיפה מסוג לימוד אומנות זו שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים מחירה של נצחי.

מסבירים בדבר רבי יוסף כהנמן, אותם ישיר בליטא, באזור פוניבז’. בשנות ה-30 ששייך ל המאה העשרים. האם האיום הנאצי התעצם, ברח הרב כהנמן ועשה את אותו דרכו לפלשתינה. כשהגיע לחופי תל אביב, הוא למעשה קרא בשמחה: “הגעתי אליכם בכדי לייסד ישיבה.”

כדוגמת אלו שבאו להשיג את אותה פניו היוו נבוכים: “ככל הנראה העסק שלך שלא מודע לכך שצבאותיו השייך רומל חונים בימינו במצרים, ומתכננים פלישה טוטלית לישראל. הסוכנות היהודית משמידה מסמכים; הרבנים מדריכים בכל המדינה שטחים קבורה לאלפי נפטרים. אנו בפיטר פן עומדים לגבי סף השמדה.”

“זה אינו ירתיע אותי”. ספר תורה מחיר לו הרב כהנמן. “אפילו או שמא כיבוד להפיץ אומנות מיוחדת במהלך זמן, נוסף על כך לזה תהיה השפעה תמידית.”

הרב כהנמן ייסד את אותם ישיבתו בבני הברקה וקרא בידה אודות בלוח העיירה הליטאית, פוניבז’. הזמן יחד עם זאת הישיבה מהגדולות מאוד בארץ ולומדים במדינה אלפים רבים של תלמידים!

זה הזמן!ישנם כל אדם, שמשתמשים בתירוץ: “אני כל בגיל השלישי לצרכים של לשחרר להוסיף.” אולם רבי עקיבא – מיהו שהפך לגדול הדור, שהיו לדירה 22,000 תלמידים – ממש לא זכה להבדיל בגדול את כל סימבולים ה-א’, ב’, קודם לכן מלאו להם 40 שנה!

בחג השבועות אתם נשארים ערים מדי הלילה ולומדים מקצוע מיוחד. מחיר ספר תורה הנו אתם מצהירים, בגלל בנושא הוראת התורה, אסור זמן מומלץ הרבה יותר מההווה.

וכפי שכותב הרמב”ם (משנה תורה, הלכות תלמוד מקצוע מיוחד ג, ז).

“שמא תאמר: ‘[אני אפסיק אחר לימודי] או לחילופין שאקבץ כספים [ואז] אחזור ואקרא. או שמא שאקנה מהם שאני כדאי ואפנה מעסקי ואחזור ואקרא…’

או אולי תעלה מחשבה זה אודות לבך, לא כדאי אתה זוכה לכתרה של עבודה אליכם. אלא אף ‘עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי’ ואפילו לא תאמר: ‘לכשאפנה [כשיהיה לכם פנאי] אשנה [אלמד תורה], שמא אינה תפנה!'”

שבועות נולד חייהם לממש התחייבות מיוחדת ללימוד אומנות מיוחדת בקביעות. השיטות הן אינסופיות. יתאפשר לכם למשל:

לצאת לשיעור תורה חודשי או לקבוצת דיון.

להקשיב לשיעורי אומנות מוקלטים.

להוסיף בדרך של המעודכן ולקבל הכתבות אפשרות האי-מייל.

למצוא חבר ללימוד.

והחשוב מכול, ללמוד דבר – ואפילו קטן – בכל יום!