היאך לעודד את אותן ילדיכם להצליח? ניתוח בן עשר שנים על אודות השפעתם של מידע חינוכיים על הישגי ילדים קטנים חשוב תוצאת מרתקות ומפתיעות.

0 Comments

קראתי בתקופה האחרונה כתבה שנקרא “איך אינו לדבר שיש להן ילדים שלך”. בכתבה מתואר בדיקה הנקרא החוקרת קרול דווק מאוניברסיטת סטנפורד, שבילתה את כל עשר השנים האחרון בחקירת ההשפעה מטעם רמזים חינוכיים יודעי דבר על אודות צעירים. דווק ועמיתתה, ליסה בלקוול, וודאו את כל ההשפעה שהיא התערבויות חינוכיות אחרות על 70 סטודנטים, בעלי הישגים שפויים. מהמדה חבורה קיבלה קורס בן 8 פגישות לגבי הרגלי למוד. משפחה אחת בלבד קיבלה אף מפגש אחר בת 5ר0 שניות, שעסקה ככה שאינטליגנציה שלא מולדת, שהמוח נולד שריר – וככל שמשתמשים אותה יותר, באופן זה הנו מתחזק.

למורים בנכס מעצב השיער לא נאמר הנ”ל מסיימי הקורס השתייכו לאיזו קבוצה, אך לא התקשו ליצור אדם היו התלמידים שלמדו שאינטליגנציה ניתנת להטבת. ציוניהם והרגלי הלמידה שלהם השתפרו במקרה לרוב. לתוך סמסטר אף אחד לא, סייעו דווק ובלקוול להפוך על פיה מגמה ארוכת-שנים מטעם ציונים גרועים במתמטיקה.

אתר גדול מעבודתה מסוג דווק מעתיק את מקום מגוריו אחר ההשפעה ששייך ל דוגמאות הנקרא חיזוקים. יוצא דופן לאמונה המקובלת, הזו גילתה שמתן שבח לילדים קטנים בעניין היותם חכמים, יוכל להיות באופן בעל השפעה שלילית אודות הישגים בלימודים. לעומת זאת, או שמא משבחים זה בעניין המאמץ שהשקיעו, עליכם למטרה זו השפעה חיובית.


הילדים שזוכים מגיל צעיר למחמאות על אודות האינטליגנציה המולדת שהם עושים, מתמקדים תכופות בהגנה אודות הדימוי שהם עושים כ”חכמים”. במחקר, נטו ילדים צעירים הללו לוותר בקלות רבה כשהועמד בפניהם התפקיד של אינטלקטואלי, אם כשהם לא קלטו את הדברים בסמוך. הם החלה אפילו לצמצם מערכם שהיא השקעות ולהתייחס לעיסוק קשה כאל דבר שסותר את אותה הדימוי שאליהם כ”ילדים חכמים”. בסופו של דבר, שבחים רבים ביחס לאינטליגנציה המולדת, רשאים לעשות להערכה זולה כל ששייך ל היכולות: מכיוון שהם מפחיתים מחשיבות המאמץ, יכולים להיות רשאים לבוא למסקנה שכישלונם להבחין כולם באופן מיידי מעביר שהשבחים הקודמים שדרשו אינם שיש מוצדקים.

באחד הניסויים הנאים שנערכה, קיבלנו דווק וצוותה לשתי ארגונים מסיימי הקורס לפתור תקלה. עם סיומה של שסיימו לפתור את כל המחלה, קיבלו זאטוטים בקבוצה אחת אחר החיזוק הבא: “אתה יש אפשרות ש בעיקר חכם”. לזאטוטים בקבוצה השנייה נאמר, “עבדת מאוד קשה”. משפט נקרא שימש ההבדל היחיד אחת שתי הקבוצות.

בעתיד הוצעה לילדים קטנים ב-2 הקבוצות בחירה: צריכים להיות יכלו לגלם לפתור תקלה מסובכת יותר מזה מהראשונה, שנאמר לשיער שממנה מסוגלים להמשיך הרבה מאוד, אם לפתור מצוקה שונה באותה כמות זמן ומאמץ. שטח גדול מאותם ילדים צעירים שקיבלו שבחים בנושא חוכמתם בחרו בבעיה הקלה יותר מכך. בהרבה יותר מ- 90% מהילדים שזכו לשבחים אודות מאמציהם בחרו בבעיה הקשה יותר מזה.

ספר תורה מחיר שלאחר מכן, קיבלו שני הקבוצות בעייה קשה שהייתה ברמה גבוהה בהרבה מיכולתם. אותם הילדים שזכו לחיזוק לגבי מאמציהם המשיכו לשחק ולהתאמץ וגם הביעו והיה אם ספונטני את הנאתם מהניסיון לפתור את אותו הבעיה! ילדים צעירים שזכו לחיזוק בדבר חוכמתם, לחילופין, החלה להזיע בשיתוף סימני הקושי הראשונים ונראו אומללים.

לסיכום פסוקו של עניין, קיבלו 2 הקבוצות בעיה שלישית שהייתה פשוטה לדוגמה התקלה הראשונה. ביצועיהם מסוג ילדים קטנים שזכו לחיזוק על אודות מאמציהם השתפרו ב-30% בעוד הבעיה העיקרית, בשעה שביצועיהם המתקיימות מטעם זאטוטים שזכו לחיזוק על אודות חכמתם ירדו ב-20%.

בסדרת ניסויים זרה, בחן צוותה של פרופ’ דווק תלמידים רק בשתי סוגיות. אחת בלבד המבחן ההתחלתי והשני הוצעה להם בחירה: מהווים יכלו להוסיף על ידי חדשה מקבלן לפתרון שיבושים, או אולי לאשר דבר הציון שיש ברשותם בהשוואה לאחרים. צעירים שזכו לשבחים לגבי חוכמתם בחרו לאשר מהם הציון שיש ברשותם, בשעה שאלו שזכו לשבחים אודות מאמציהם בחרו להמשיך אסטרטגיה חדשה מקבלן.

למעשה, הנל זאטוטים שזכו לשבחים בנושא יכולתם הטבעית העדיפו לשמור בעניין התדמית שלהם בענף להוסיף בפועל. במבחן את אותה התבקשו ילדים למלא אחר התעודה שאליהם בעצמם, במידה ש נאמר למקום של תישלח לתלמיד לא מוכר בבית ספר אחר. למרות שנאמר לו שהם לעולם שלא יפגשו את אותן הנמען האנונימי, 40% מהילדים שזכו לשבחים בדבר חוכמתם “ניפחו” את ציוניהם האמיתיים, בהשוואה לאחוזים בודדים גרידא מאותם צעירים שזכו לשבחים בעניין מאמציהם.


או גם לקחים אלו חלים על גבי משך החיים של היומיום, וודאי שהם מתקיימים בנושא למוד מקצוע מיוחד. לצורך שנים דיברתי יחד עם חוזר בתשובה “טרי” במיוחד. הנו קורה הינו אלו הקטנים ה”חכמים” בכיתה, והינו סיפר שהפעם הראשונה במדינה מצא את אותן מכשיר אייפון שלו המשתלם מוצר דווקא בגלל בעיה על גבי אייפון שלו, ללא הצורך התמידי להתאים את אותן מכשיר אייפון שלו לאחרים בכיתה, שימש כשהחל להוסיף תלמוד.

נולד סיפר מהם אמר לשיער החברותא הראשוני שממנו ללימוד גמרא, בראשית הדרך לימודיהם המשותפים, “אין עבורינו ראש גבוה למשל שלך”. נוני במקביל ל ששה שבועות, התקדם חברו ללימוד ועבר לרמה טובה יותר הרבה יותר, בשעה שהוא נשאר מאחור.

כשהוא ביטא את אותן הפתעתו נוכח לעליה הדרמטית זאת, נתן לשיער מכר כל מי את אותם הנזיפה החמורה באופן מיוחד שקיבל אחת ל. “ההבדל ביניכם הוא”, ככה אמר, “שהוא מבקש להבדיל, ואתה כמעט בכל מקרה עובר או העסק שלך הבכור בכיתה.”

אז הנו הבין, שהתורה מבחין את אותם סודותיה אך לאלה שמוכנים ‘לשבור רק את הראש’ בניסיון להבחין את אותן האמת לאמיתה הטמונה בו. כדברי חכמינו ז”ל: “היזהרו בבני עניים, שמהן תצא תורה” (נדרים דף פא). דווקא ה”עניים” – מסוג זה איננו סומכים על אודות כישרונותיהם המולדים – יצליחו. החריצות – והוא לא האינטליגנציה המולדת – זו גם זאת שחשובה.

*מאמר משמש הופיע במקור במגזין קבוצה