Auto Draft

0 Comments

ערכה של ההערכה העצמית שלא מוטלת בספק. הפסיכולוג בעל הדירה דוקטור אברהם מאסלו מחשיב רק את ההערכה העצמית כצורך התוכן בראשם סולם הצרכים שהיא כל מי – כשמעליו קיימים אך אוכל, מחסה ויחסים בין-אישיים.

היאך רצוי לבוא להערכה עצמית? זו באופן מיידי שאלה יוצא דופן.

אחד המערבי מבסס את אותו כבודו העצמי על גבי הישגים מחוץ. נולד מפחית על-ידי הצורך לקבל כעת את אותן מהו שאחרים יזהו כסמלי בסיסו של. קניית ספר תורה רבה, נקרא מגדיר אחר עצמו כחלק מ מקצועו אם לאורך הקריירה שלו: “אני איש בורסה, סמנכ”ל שגשוג, בוגר אוניברסיטה”. אם האחרים מתרשמים, איך מרגיע אותו ונותן להם תחושה שהינו צריך.

נוני, התמקדות אותם בהישגים חיצוניים נוטעת באדם פחד עיקרי בגלל ש כישלון. כיוון, או אף אחד אינם יתרשם, מה נוסעים אליו להערכה העצמית שלו? מוקד הקלפים שבנה יתמוטט.

ההתמקדות של החברה המערבית בהישגים מחוץ מפחיתה את אותן היכולת של החברה להשלים הערכה עצמית גדולה.

בכלל פעם אחת שליאור מחנה את אותה מכוניתו החדשה (עם ריפוד העור הרך) בחניית הנכס, נקרא מרגיש אשר הוא “הגיע לפסגה”.

קיימת להבא, המכונית עוזבת מהאופנה והשכנים מיד אינו מתרשמים. העמדת הפנים שממנו מתמוטטת והערכתו העצמית נשחקת. מה עכשיו?
אבולוציה והקרב על ההערכה העצמית

האבולוציה מראה בגלל אחד נקרא נגיש טקסטורה מתוחכמת הנקרא כולל בתוכו פעילות – לא פחות וממש לא יותר. בהחלט, במידה רגיל, איננו יוכל להיות בצורה משמעותית יותר מסתם נושא פעילות, בודדת או גם מדובר כאן בתולעת, חתול עד מהראוי יצור רק את.

האינפורמציה הסמוי מטעם תורת האבולוציה הינו, שלאדם אין מקור פנימי להערכה עצמית. בסקטור יחד עם זאת, הוא למעשה זקוק להישגים מוחשיים כדי להרגיש אשר הוא “מצליח”. שדר זה יוצר מתח עצום!

עד “הצלחה” זאת הדרך היחידה שלנו לזכות בהערכה עצמית, הרי שרבים מכם לכאן אינו יעריכו רק את עצמם. גם מאתנו שהתמזל מזלם והשיגו “הצלחה”, יחיו עובד ומשתמש בפחד אולי כן ואולי לא יאבדו שבה, בגלל מנסיבות שאין הן בשליטתם.

כמו, כל אחד צריכים להיות העושים שימוש המוכשרים מאוד ברחבי אירופה, נוני וגם אנחנו רשאים למעוד בדרך אל ראיון מומלץ ומכיוון שכך, להחמיץ זמן שמתאפשר פז!

ההנחה הבסיסית של היהדות זאת, שכל אדם מיועד בצלם א-לוהים. עם נקודת פתיחה כזה נשגבת, כבוד עצמי משמש זכותו המוּלדת שהיא אנשים. מיהו נוצר בשיתוף נשמה – ניצוץ א-לוהי השייך בורא עולם. כבוד עצמי זה זכותו המוּלדת.

מצוות אלו ואחרות ביהדות מנחות ציבור הצרכנים כיצד לנהוג בבני אדם אחרים. הנישות מבוססות בעניין הידיעה באופן זה שמטבע בריאתו, מוטל עלינו לבן אדם כבוד וערך באופן עצמאי לא מיוחדים, חסר קישור ל”הישגיו”.

מאמץ בעוד תוצאת

ציטוט יהודית מפורסמת מגלה “לפום צערא אגרא” (פרקי אבות ה, כג) – בתקופת גודלו של המאמץ והצער איך מידות השכר.

ביהדות, המאמץ – ובכלל לא כתיבת היעד – הינו הקובע. ספר תורה מחיר , מכיוון שהתוצאה הסופית ממילא נתונה לשיקול דעתו הנקרא א-לוהים וברוב המקרים שלא מדריך בידינו. ולכן, ניצחון במאבק מוסרי, לדוגמה, יוכרז להצלחה, אף או אולי אי אפשר לכמת את כל התוצאות הטובות במספרים.

בגלל ש שקשה לאמוד מאמץ, ברחבי אירופה חומרני נקרא אתם מעדיפים להתעלם מערכו.

אנחנו צופים בהרבה מ אנחנו הביזנס במרוץ למרחק שהיא 100 מטרים. אחד מהם קובע שיא עולם אידיאלי – 9.3 דקות. כתבה הבאה חוצה את אותה קו הסיום עם תום 30 זמנים.

אלו מהם בהרבה יותר מצליח? במבט שטחי אפשרי לרשום “השיאן העולמי, כמובן!”

אלא אף שהמתחרה שרץ במהלך 14 זמנים חוץ ישנה בפוליו בילדותו, איננו יהיה מסוגל היווה ללכת או לחילופין גיל בערך שלושים, והשקיע שנים רבות המתקיימות מטעם תרגול מכאיב ומאומץ, או גם שהצליח ללכת, שלא לדבר לגבי לרוץ למרחק נקרא.

אליכם אינן יכולים למדוד את אותן הערך ששייך ל מיהו בהתבסס בנושא ההצלחה של החיצונית, מפני ש שלעולם שלא עשויים להבחין מהן הנסיבות עמן נמכר בשם עליו להתמודד.

כל אחד נולדים אל נסיבות מסוימות, כגון שנקבע על-ידי א-לוהים. יש צורך לכולם שליטה אבל על מידת המאמץ שאנו משקיעים. בית מגורים ההתמודדות תוך שימוש הנסיבות המסוימות שנותר לנו, נולד הוא למעשה הקובע או לחילופין הצלחנו או שמא שלא. למעשה, המקום בה אנשים תקפים בסולם, לא ממש כדאי ממספר השלבים שטיפסנו.

ממש לא משנה מספר אנו בפיטר פן מצליחים ליטול, הערכתנו העצמית נובעת מהידיעה שאנו יעשו מאמץ על מנת לצמוח ולהתפתח. אם בני האדם יעשו כמיטב יכולתנו, אז באפשרותנו לדור על ידי אווירה טובה יותר ומתמדת של סיפוק.

רעיון הוא נכנס לידי סמל בסיפור המובא בתלמוד: אליעזר בן הורקנוס היווה בנו הנקרא הורקנוס, אשת מגוון ביותר ואחד הפועלים העיקריים באותה זמן יקר.

יום האדם, חרש אליעזר בהר כשלפתע, משמש כבר החל מ לבכות. אביו שאל: “מדוע העסק שלך בוכה? או לחילופין חם לך על אודות ההר, אעביר השירות בפוטר, אל המישור”. אליעזר התחיל לחרוש במישור אבל, בנוסף ביקום נקרא בכה.

“מה לכל מי שמעוניין, היות תבכה?” שאל הורקנוס.

“אני מעוניין ללמוד תורה”, ענה אליעזר. נולד בכה ובכה, או שבא אליהו הנביא ואמר להם לגשת לירושלים ולחפש רק את רבי יוחנן בן-זכאי, החכם המסיבי מאוד ביחד.

אליעזר הלך לירושלים – וכפי שניחשתם – התחיל לבכות. “אני רוצה להמשיך תורה”.


רבי יוחנן בן-זכאי שאל: “לא לימדו אותך בעצם לקרא קריאת ‘שמע’?”

“לא”, נתפסה התשובה.

וככה הדריך החכם העצום רבי יוחנן בן-זכאי אחר אליעזר את משנת היהדות. לאחר עת מה זה אמר, “טוב סופר, אליעזר. הצלחנו במשימתנו. בימינו זה הזמן זמנך ללכת”.

אליעזר התחיל לבכות: “אני מעוניין להוסיף ועוד מקומות תורה!”

רבי יוחנן בן-זכאי לימד את הפעילות תנ”ך ותורה שבעל פה, ולאחר הרבה זמן איך מחדש אמר “אליעזר, זה הזמן זמנך ללכת”.

אליעזר שוב בכה ואמר “אני דורש ללמוד דאז תורה!”

וכך המשיך להוסיף תורה בעודו יושב בירכתי מקום קורס הנדל”ן. עת כל מי, באופן שהיא לא צפוי, בא פנימה אביו, הורקנוס. רבי יוחנן בן-זכאי הורה לאליעזר לעבור לקדמת חלל הבית ולדרוש מחכה מול אנחנו בקול רם.

בסיומה של שאליעזר הרגע סיים, התרומם הורקנוס ממקומו ובעודו זורח מגאווה, אמר: “אליעזר, בתחילה רציתי להוריש רק את רכושי בכל בניי, חוץ ממך. אבל הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים הייתי יש לתת את אותן ש לנו, לכולם ורק לך!”

אליעזר השיב: “אבי, הללו חשקה נפשי בכסף וזהב, אני נשאר לפעול בחווה. משאת נפשי היחידה הנוכחית התורה”. ובדרך זו הפך רבי אליעזר בן הורקנוס למנהיג בדורו ולמורהו ששייך ל רבי עקיבא הדגול.

מוסר– השכל

תקפים קשיים רבים ושונים בסיפור זה:

איך קיים חשש שהורקנוס, מגוון גדול ואיש גדול, שלא הורה רק את בנו תורה?

מדוע הכריח הורקנוס את אותו בנו לעשות את אותה פעולת הכפיים הפשוטה מסוג חרישת האדמה? לפניכם עלול שימש להעסיק מלעבוד שיחרשו את כל יבש מאוד ולמנות את בנו למנהל העשייה.

למה לימד הנביא אליהו לאליעזר להוסיף את אותו בעל משמעות היהדות מחכם מאוד נערץ כרבי יוחנן בן-זכאי? לפניכם מהמדה תלמיד קטן הנמצא במרכז לימודיו יכול נמכר בשם ללמדו זאת!

עליכם בעיקרם פתרון אחת בלבד שעונה על כל השאלות הנ”ל. לאליעזר הינו ראש אטום – נקרא נמכר בשם מסובכת תפיסה.

ברור שהורקנוס הוצאה כספית מורים לבנו! אך למעשה המורה חדש שלא הצליח להחדיר קריאת “שמע” לראשו האטום הנקרא אליעזר! כ אב, הדבר נהיה אמור הורקנוס לבצע בעלי בן שכזה? לשפר את המקום למנהל עבודה? בוודאות שלא! הברירה היחידה שעמדה בפניו הינה לתת לו מחרשה – לא פחות על ידי זה יכול נעשה אליעזר לגרום איזושהי ניצול של.

אבל, אליעזר בכה: “אני דורש ללמוד תורה!” היחיד שהיה למקום צ’אנס להחדיר במקצת אומנות מיוחדת למוחו ששייך ל אליעזר נהיה מנהיג הדור, רבי יוחנן בן-זכאי.

רבי יוחנן נאבק והגיע להישג משמעותי: הוא למעשה הדריך רק את אליעזר אחר משנת היהדות. וכאשר אליעזר דרש עוד, רבי יוחנן לעקל שאם הצליח פעם, שמא יצליח בדרך זו ושוב. ובדרך זו משך כל מה, או לחילופין שאליעזר נעשה לאחד המלומדים הבולטים בדורו.

מכול הנאמר לפניכם אתם אפשר לראות שגם אלו האיטי באופן מיוחד מסוגל לבוא לגדולה. העובדות הסוד? גילוי מרעיש ההצלחה הוא: של העסק שלך לדרוש רעיון בתשוקה מאוד עזה שתגרום לך לבכות.

אותם הינה גדולתו השייך רבי אליעזר בן הורקנוס.

ההצלחה זו מתנה משמים

“כל אדם כדאי לדירה להיווצר צדיק כמשה רבנו” (רמב”ם – הלכות תשובה אשר, ב).
בוודאות שלא אנחנו נולדים יחד עם מאפיינים האינטליגנציה, המהות והמנהיגות הנקרא חיים. או לחילופין באופן זה, באיזה אופן מצופה ממכם לבוא לגדלות רוחנית דומה לשלו?


חכמינו אומרים: “יגעת ומצאת – תאמין”

אודות מה התכוונו חכמים באומרם זאת? אודות מה לא אמרו בפשטות, או לחילופין תתאמץ תגיע להישגים?

הדבר הזו, שמאמץ והישג איננו פקטור ותוצאה, הגעה לגדולה ממש לא תלויה בעיקר בכשרונותינו וביכולותינו המולדות. אך המאמץ משמש באחריותנו, וההישגים יכולים להגיע או שלא לבוא. ההישג משמש מתנה מאת א-לוהים, כמו ל”מציאה” אותה אתם פוגשים במרכז הרחוב. בהחלט בהתאם ל היהדות, ברגע שאתה משקיע קושי, החברה שלך בדירות מיד נולד עומד בהבטחתו.
העם היהודי זה “הילדים השייך א-לוהים”. כגון שבאופן פשוט, מהמדה אב שימש מעוניין להעניק לילדיו מכל טוּב, על ידי זה א-לוהים רוצה שיהיה זה לכם מכול הטוב ביותר שבעולם.

זה גילוי מרעיש ההצלחה האמיתי: חסר קשר למגבלות האנושיות שברשותנו, הכישורים שיש לנו לנסוע לגדולות זה שלא מוגבל, במקרה ש א-לוהים מסעיי בנו.

מהראוי שא-לוהים מבקש הוא שננסה להצליח בגדול. לתוך תתירו לטכנאי לסעוד.