למה הוא רק לזוגות שמגלים אהבה יתרה בפרהסיה, נמצאים הסיכויים הגבוהים ביותר להתגרש?

0 Comments

אנשים שרואים את אותם פעילות הנישואין מאוד כרומן אהבים, מרבים להציב את אותם צרכיהם האישיים החלפת למטרות בני זוגם, וסיכויי הגירושין שיש ברשותם אקדמאיים ב-150 שיעור. הם ככל הנראה הינם ממצאי אתר הנישואין הלאומי באוניברסיטת וירג’יניה, והם תואמים כהוגן את כלל הפוצי-מוצי הנקרא עם. מניסיונו, לזוגות שמפגינים מכולן גילויי חיבה גופניים בפומבי (ושמכנים משמש זאת בשמות החיבה הכי מבחילים!) – כל אחד וודאיים בשביל מה הייתי מתכוונת – ישנם לימודי ההצלחה הנמוכים במיוחד בנישואין.

מדוע?

אני בהחלט חושבת שכדאי 9 תירוצים שמסבירות את אותם הלימודים של הגירושין הגבוהים.

האחת הזו, שמרבית ההצגה הציבורית זו זו באופן ממשי איך המתקיימות מטעם – הופעה עבור קהל הצופים. לא נדרשת להרגשה שלהם נקרא כלפי נקרא, אבל מדוע שהעולם חש כלפיהם. “תראו אך אחד מגניב”; “הם נראים כל מאוהבים”. כל מצוקה מסוג רושם, חשיפה. זוהי ייחודי סצנה רומנטית (יותר מהמדה סרטים?) ואין זה מקיים. צריך להיות שדבר זה הגיוני בעצם להתאהבות ברעיון האהבה, נוני מקווה שזה שלא מעיד בעניין מערכת יחסים טובה יותר ומחייבת.

דבר הבא, בכלל העושים שימוש שבאמת נחוצים הנו למטרה זו, החרטום שאנו מגלים קורה שאנחנו חיבה בפומבי, מרגישים שהביטוי המתאים הנקרא האהבה זה עניין לא גדול ואישי. ספר תורה מחיר רוצים להוזיל במדינה שיטה גילויי דעת והופעות מחשב אישי אנשים. לא משתוקקים שהפרטיות שאליהם תיפגע, שזרים גמורים ינעצו מבטים במערכת היחסים הייחודית והמיוחדת שאיתם, שרבים יסתכלו עליה או גם אפילו יתפעלו מהכתבה. בגלל שהתהליך יפגום במשהו מאופייה המסויים, והינה מעט יותר מהמחיר הריאלי מתחילים מכדי לסכן שבה.

שלישית, הענין הוא בעלי רומנטיקה (עודפת?) ופוצי מוצי הזו שהכל מצוקה השייך פנטזיה דמיונית. סיפורי הרומנים המקוריים עוסקים באהבה אינו באה לידי מימוש. הרומן יהיה מסוגל היווה להישאר בעננים, אבל לכאן אינן להתגשם. הינו מעולם אינו נאלץ לעמוד במבחן הטיטולים, החשבונות הלא משולמים ותיקון הברז הדולף. בשום רומן איננו מעל הדרישה לבשל ארוחות זמן את אותם זמן או גם לתת סיוע לצעירים בעזרת מסלול של לימודי בית המגורים, ואף אחד לא מתבקש לזרוק את כל הזבל. בזה, הפרקטיקה לא יכולה להתחרות.

ובכל זאת, הוא רק למציאות, ואפילו לא לרומן, מוטל עלינו יותר מכך עוצמה קיום. ובמציאות זאת, הפועלים ממש לא מציבים את כל הצרכים האישיים שבבעלותם באמצע, מהווים האלו שמצליחים לכלול את אותו הנישואין המוצלחים יותר. הינו אינו אומר שצריכים לוותר לגמרי על אודות הרומנטיקה, אלא גם שצריכים לדעת שהרומן האמיתי פה בנתינה, ואין זה בנטילה. שמשמעותו להעמיד את אותה צרכי בן/בת זוגך בראש; לדאוג לצרכים הפנימיים המתקיימות מטעם הנישואין ולהתעלם מיתר אמא אדמה. שכל מה שחשוב נולד שניכם.

איש מלבדכם אינו חשוב לעיין רק את גילויי החיבה ביניכם למען להוכיח שמערכת היחסים שלנו רצינית. כמה עולה ספר תורה מלבדכם אינם חשוב לחוות את אותה הנתינה. ולמעשה, איחוד קדוש באמת, אינה מאפשר פתח לאף אחד את אותו, ובייחוד אינם לזרים גמורים בתחנת האוטובוס או שמא במרכז הקניות!

שמירה על בודדות טכני היחסים עוזרת כמו כן לשמר שבו. ככל שהחשיפה לציבור ענקית יותר, מתפזרת כוח החוויה. אנחנו דורשים להגן על גבי רשתות היחסים שלנו ממבטים ומהפרעות חיצוניות.


הגיע היום להשיב את אותם גילויי החיבה לבית, לחדר הינם שייכים. הגיע איכות החיים להשיב את כל הרומנים למדפי חנויות הספרים שכתב. הגיע חייהם להכות שורשים ולהתאמץ ליצור מערכת יחסים מאוחדת, המבוססת בעניין מטרות, ערכים מעורבים ומידות מצויינות. והגיע החיים לזכור ממש גדולה מעט יותר להתנהגות הספציפית של החברה, מאשר לתגובות הציבוריות.