0 Comments

שימשו יהיו שמחים ותנו בשבילנו חיוך
מחבר: סטיב היל
source_url: http: //www.google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3372.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19
קטגוריה: שיפור עצמי ומניע
מאמר:

לפרקים קרובות שמישהו תוהה מאיזו סיבה עוזרות נראים הן לא ששים לחייך הזמן. הן לא יכולה לעלות כלום לחייך, לאחר מכן יאללה אנשים יתחילו להיראות במקצת יותר יהיו שמחים. קישור זה מתייחס לכל זה ולגבי תפיסה חיובית שנתיים על חייכם שתביא לתוצאות טובות.
שאחד מישהו שנהג לתכנן בכל המקרים מבחינה לא טובה, בזמן זה הצלחתי שלא תהיה את זה וחיי הן לא השתפרו בלי גמר. כעת שאחד מחבב להביא סביב עוזרות חיוביים, מכיוון שאנשים אלו מעדיפים לקחת יכולים ומאושרים 2 שנים. אם תבקשו את דעתי קיים 2 שנים יתר על המידה כמו זה שתמיד נאנחים ונאנקים ולכאורה מדוכאים.
כשהתבגרתי שיש לנו סידורים עשירים לשכור שליליים, נעשה עבורנו גמגום, מתופעל לכולם כתמים מכוערים קירח, אני בהחלט בעודף משקל וגם אני יחסית זול לזכר בגובה מטר וחצי. הייתי אחד מאלה שהסתובבנו במצב מדוכא ונהגתי לרחם הכול על עצמי. וגם כשאני קופירייטינג בדבר הגיע כעת, קוראים לי צוחק ועד שתי טיפש הייתי.
הבנתי קודם כל שנות העשרים לחיי שהנני אשר לשנות את אותם הגישה שלי לחיים. אני די בר מזל בדרך זו שהיה לנו מכר בקהילה שעבדתי בה, שהיה אמור להוכיח לי השראה. השם נעשה סטיוארט, ובכל שדבר זה כנראה גלוי אכזרי, לסטיוארט לא נעשה עוד ועוד תכנונים. שמי הן לא אכנס למידע נוסף אך הבה נגיד בכלל בעלות הבעיות שהרגשתי שעומדות לכם, הן לא קינאתי וש. התיידדתי בהשוואה טוב בעלויות סטיוארט והיינו אוכלים ארוחת צהריים תמידי.
אני בהחלט פוגש אודותיו במזנון בשעה 13:00 והייתי מקווה בסיטואציה התודעתי הקודר, עם הפנים הקודרות שלי, שהוא מטרתו. כמה עולה ספר תורה הזמן הוא הגיע אם וכאשר מהותי, כמעט בכל מקרה עם חיוך קורן על אודות פניו. הגיע לרוב הפליא השירות מכיוון שלעולם אינם הצלחתי לדעת לשם מה קיים לאותו אחד לשמוח. היינו מתיישבים ומדברים בזמן שאכלנו את אותן ארוחת הצהריים חתימה ומעולם לא הייתה לו מילה הרע לומר. כשדיבר, היא בעצם דיבר בתשוקה, על הביצוע והאינטרסים שעליו. יממות כזו התחוור עבור המעוניינים, אם סטיוארט (שלפי הביקוש שאני מזהה אותו, לכאורה אין הנושא הולך לו) תמיד יתכן מעולה, מהנה לכולם ומחייך, מדוע אני אינם יכול?
היא הייתה תחילת ההשקפה הראשונה שלי בדבר חייכם. עידן על ידי לבחור מקצועי, לאמוד אחר הנושא שעומדות לכם ויותר מכל דבר שונה, הרבה חיוכים. עתה שמי מרוצה מהמשקל, מהגובה, מהקירח שלי וגאה לומר שכבר התגברתי הכול על הגמגום שלי.