0 Comments

קיצוצים בתקציב יכולים לפגוע בגישה להדמיה333

סיכום:
קיצוץ בתקציב Medicare עשוי לתכנן הניתוח המאיים יותר מכולם בעבור בני אדם הזקוקים לשירותי הדמיה רפואיים. על אודות הקונגרס, מתבטאים עורכי הדין, להטיל הקפאה לשנתיים בדבר הקיצוצים ע"מ להבין שנתיים את אותה השפעתם על החולים.


מילות מפתח:
קיצוצים בתקציב עשויים לגרום לפגיעה בגישה להדמיה


אירגון המאמר:
קיצוץ בתקציב Medicare עומד להיות הניתוח המאיים מאוד בעבור אנשים הזקוקים לשירותי הדמיה מסמכים רפואיים.

הקונגרס ביצע קיצוצים עמוקים תחילה השנה בהחזר עבור יישום דימות מסמכים רפואיים מגוונים שמקבלים חולי Medicare במשרדי רופאים ובמרכזי הדמיה וילוץ.

עלות ספר תורה ניסיון חוששים שהרי קיצוצים אלו משמעותם פחות גישה ועלויות גבוהות מאוד יותר עבור חולים שונים, פחות או יותר עבור אזורים כפריים.


בדבר הקונגרס, מחליטים עורכי הדין, להטיל הקפאה לשנתיים על אודות הקיצוצים על מנת להבין יותר את כל השפעתם בדבר החולים.

פצח ספר תורה מחיר , עשייה ההדמיה יופחתו בידי הקונגרס בכ- 8 מיליארד דולר אמריקאי במהלך עשור. הפחתות אילו מייצגות יותר משליש מכלל הקיצוצים בידי מדיקאר בחוק הפחתת הגירעון ערכי 2005.

הפחתות מחיר הטיפול משפיעות על ענק רחב של הליכים מסמכים רפואיים ובדיקות הניתנות במשרדי רופאים ובמרכזי הדמיה. לדוגמה, ההחזר יופחת:

• 35 אחוזים לאולטרסאונד להנחיית ביופסיות שד קצת פולשניות;


• חמישים אחוז לסריקות PET / CT המשמשות לאבחון וניהול גידולים;

• 40 אחוזים למחקרי צפיפות עצם לאבחון אוסטאופורוזיס; ו

• 42 אחוזים בעבור אנגיוגרפיה של MR המזהה מפרצת בלב.

המתאימים בכמות הקיצוצים האלה ודומים, טוענים התומכים כי רופאים עשירים אני מניח יפסיקו אם יקצצו את אותם ההדמיה שאנו מעניקים במרכזי הדמיה וילוץ אם במשרדיהם. במידה זה הזמן מתפעל, הנצרכים יצטרכו לדרוש אחר מוצרי שירות הנ"ל בבתי חולים, שהמזוזה זה בהרבה רחוקים ולעתים קרובות כרוכים עם דמי כיס גבוהות 2 שנים בשביל הנצרכים. בשל מכך, גישה נוחה לשירותים שעליהם מסתמכים שונים מחולי מדיקר בדירות מיד אינן תראה קיימת.

הנו האמין כי אנשים בשטחים כפריים עשויים להביא המכה הקשה מאוד.

למרבה הצער, אומרים תומכים דוגמת הגישה כמה עולה ספר תורה תימני , ההפחתות האלו נעשו ש דיונים פומביים, דיון ציבורי או דיון פתוח. ההפחתות בוצעו ללא שיתוף גולשים., למרות שהן צפויות להשפיע הכול על החיים בידי מוטבים מגוונים מ- קניית ספר תורה .

באתר הינה, הקואליציה סבורה שהקונגרס ש להטיל מורטוריום לשנתיים בדבר קיצוץ הדמיה, כך שמשרד האחריות הממשלתי מסוגל לעבור את אותה המקצוע.