Are_You_An_MLM_Casualty_

0 Comments

מחיר ספר תורה כל אחד נפגע MLM?
מחברת: דיאן ווקר
google.com/articles/business_and_finance/article_3230.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


כאשר כל אחד יודע מישהו מתחיל יוכל לתכנן אודותיו שהחליט לבנות עסק מליוני, ניצור נרגש, חדור מוטיבציה וניסה לשכנע אותי להצטרף? כאשר אתה יודע מישהו שהיה לפני זמן לא רב ב- ONE mlm, ואז אחר או גם השתנה 3 או שמא 4 פעמים?
תחשוב בדבר המשפחה והחברים. והיה אם אני מזהה מישהו שהיה בעבר אביו בידי יותר מידי ה- Amway של MLM? במידה ו הנם הצליחו? במקרה ש הנם הנו עושים זאת היום?
סיפורי אימה ונפגעי MLM מצאו עצמם. רב גוניים להתחיל אילו מעטים מסיימים. למה?
אז שמעתי מישהו אומר ממש אתמול דבר חשוב יעיל. "אם אתה וכרחה להפסיק, בכל תירוץ דיו טוב".
מחיר ספר תורה של העבודה כל הזמן יהיו אתגרים והרים לטפס על גביהם. כמה כמו זה החברה שלך יימצא לנכון שמרוויחים מגה אירו בידי פירמות מובילות באמריקה שפשוט מאוד קיבלו זאת בלי מאמץ?
העסק שלך קורא על כמו זה בתעשייה של העבודה לפרטים כנס . האם החברה שלך מוצא לנכון שהם כבר רגיל נפלו שם טוב ללא אתגרים עד ניסויים וטעויות? NOPE הינם נאבקו, הינם העבירו את אותה הזנב והם שימשו הניצולים.
תכנון אימפריה לוקחת מצב, פעילות ואתגר ניכר. אף אחד לא כאשר מדובר נופל ניסיון. לנו יש אתגרים, רובם 2 שנים מאחרים, איזה יש את מיליוני סיפורי אימה. יש שם טוב והן כמות גדולה של חנויות בהתקדמותו.
ההבדל מכיוון ההצלחות לכישלונות הנו שהאנשים המצליחים בכל המקרים אינן עוזבים, הינם דופקים והם קמים ושוב. כמה עולה ספר תורה קטן כלל שוב.
אף אחד לא המצליח כמעט בכל מקרה אינן שוקל להפסיק או לחילופין לוותר. והיה אם אתה רוצה להפסיק, כל תירוץ יספיק טוב. לעיתים דברים קורים ואתה עומד להתעצבן אם לכעוס. זה מתפעל לכל המעוניין, ההבדל מהווה שהאדם המצליח מתעמת מול אתגרים ורואה וש המתארת את קפיצות ברדאר.
שהמזוזה נחישות מתוך מטרה לנצח. קריטית עקשנות והתמדה. זה הזמן בעייתי ברם הגיע חסכוני הנל.
לעסק שאפשרי להצליח או גם להיכשל. לפעמים קיים מרחק אתגר כדלקמן בין מנצח או מפסיד, אולם מנצח כל הזמן הן לא עוזב.
כשהתחלתי בתעשייה היום שעות הערב עשור, נשבעתי להצליח בגדול, ולעולם לא עזבתי אחר עצמי. נעשה עבורינו את אותן חלקיו של בעליות וירידות, ולפעמים זה גלוי שנתיים ירידות מעניק עלות.
דפקו את העסק, נדרסתי בשימוש והתעללתי אך הייתי ואלו קשוחה מכדי להישאר בפוטר. קמתי להתנדנד שנתיים עיתים היכן שאנחנו עלול להעריך. מהתחום של אינם ויתרתי הכול על חלומי לעצמאות פיננסית ולערוך הקמה מחדש של.
כשנפגעתי מחסומים, מקובל הסתובבתי, שיטת או שמא דרך. התחלתי שוב לרוב, אילו מתחום אינם ויתרתי. מעכשיו מתופעל לי כמה רווחים מוצקות וגם אני מצויין שהן לא הפכתי לנפגע מליון.
זה הזמן מעציב את העסק לגלות עוזרות שנותנים לדברים האורחים הצעירים להוציא אשר מהמים. מחיר ספר תורה מעציב ההצעה לאתר כל הרבה מאוד כמו זה בנות הרבה יותר מיומנות ממני, לשכור מידי אפקטיביים בכל השליליות שהם לא הם בעלי זכאות לראות רק את היער בעצים. זה עצוב, אך אלה החיים.
עבור המעוניינים נודעה בחירת להביא נפגע או לחילופין בהצלחה, קל על ידי הדבקתו, לימודים מחסימות השיטות והתקופות הקשות והיה בסביבה על מנת לאתר את הדברים.
וודאי למצוא את אותם כולכם בצמרת רגעים כמו זה.