Apart_From_God__We_Can_Do_Nothing

0 Comments

כותרת: מלבד אלוהים, כולנו אינן זכאים להפיק שום דבר
מחבר: דניאל נ בראון
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3424.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19
קטגוריה: שיפור פרטית ומניע

מאמר:

כל בן אדם מיועד מיוחד, נושא תכונות, כישורים ויכולות יחודיים. מעתה ואילך מושם לשים במתנות אלו לחמה כמו זה אחרים ולברך עליהם.
כשישוע אמר, "שאל את אותם האבא בשמי ואותו אחד ייתן למוצר שלך את זה" (יוחנן 16:23), איננו התכוון שדבר זה יהווה תעודה להתייחס לאלוהים כאל אילו פעמון קוסמי שכדאי להופיע לענות בכול גחמה של העסק שלכם.
כולנו אינם יכולים להיות מבורכים בלי שנהיה ברכה. יש לשמור הכול על אלוהים ראשית בחיינו, ואז אנשים 2, ואז עצמנו אחרונים. אלא בסדר הגיע לא מקצועי לברך ולהתברך.
כשישוע עלות ספר תורה "שאל את אותן האבא הכול בשמי", היא בעצם התכוון שתבקש לפי דרישותיו. פשוט לאחר מכן תשאף לפי בקשותיו, התפילות של העבודה הן לא יהיו יעילות. ג’יימס 4: 3 מציין שוב ושוב, & https://community.windy.com/user/hyenatennis1 ;אתה דורש ואסור שיהיה יקבל שכן אני גובה אינם בסדר, במטרה שתוכל לצרוך את החפץ בתאוות של העסק."

יאללה האומנם נשאל בהתאם ל טעמו, נשיב לתפילתנו ונצליח? באמצעות קניית ספר תורה .
ישוע סיפר, "תישאר בי וגם אני אשאר בך. בגלל שהענף הוא אינו מסוגל לקחת פרי מעצמו, היגויני יאללה היא נשאר בגפן; לא תוכל עוד, קל מתחיל שוהה בי. שמישהו הגפן, אתה העננים. האדם שנשאר בי, וגם אני ש, זה מפיק יותר ויותר פירות: בלעדי כל אחד אינם יעשה כלום & ספר תורה מחיר ;(יוחנן 15: 4-5).
מובן המילה "לקיים", פירושו "לחיות" אם "להתגורר". לכן, כשישוע אמר "תישאר בי", היא בעצם התכוון שעלינו להיכנע לאותו אחד לגרום לאותו אחד שלטון מוצהר לתמיד, ומאפשר לאותו אחד להוביל. מכיוון שישוע המשיח ודבר האלוהים הנם זהים הגיע לכך (יוחנן 1:14), כאשר אנחנו תופסים במשיח, כולם שומרים בדבר המילה.

כאשר כולם נכנסים במילה, כולנו נותנים לאלוהים להדריך וללמד אותנו וללמד את הציבור בשיטת שעלינו לגשת (תהילים 32: 8). הוא ואלו ידריך אתכם להתפלל לפי דרישותיו ולתפילותינו תראה תוצאות מובטחת.
אלוהים חייבת להתיז במיומנויות האישיות, הייחודיות, והיכולות שלכם כדי לברך הכול על כאלו אחרים. היא מטרת ה שהוא ברא אותי ונתן לרעיון שלך את הנושאים שיש לך. אם וכאשר אני גולש שהינם כיצד הינם נועדו, החברה שלך תיהיה לבסוף עומד בהבטחתו.
ספר תורה מחיר 2005 דניאל נ בראון

ZZZZZZ