08 – building your mailing list with downloads

0 Comments

מידע מאגר התפוצה שלנו במחיר הורדות

מעגל תפוצה הינה נשמת רוחו של העבודה המקוון שלך. לעליה הדרמטית הישנה והמשומשת "הכסף מצויים ברשימה" אינם תהיה הדלת מתאימה מספיק – במידה היתה לרעיון שלך טבלה ממוקדת על ידי בני אדם לנקות אליה שלכל בעבר שיש לך מוצר הטוב ביותר, זה יהיה אפשרי עבורך להקטין מאמצים רב גוניים על ידי שיווקו של העסק שלכם רשימת זמינה אצל רבים ממוקדים.

העסק שלך מסוגל למעשה לבחור רשימה ממוקדת בקרב רבים המעוניינים במוצרים של העסק שלכם בידי הצעה להורדה רלוונטית באתר שלך. כמו, בואו נסתכל על דוגמה מעולה ביותר – apple.com. כשיקרה אתה מוריד את כל תוכנת iTunes ו- Quicktime החינמית מהאתר שלהם, הנם יבקשו ממך למלא ניסיון אופציונלי וטופס דוא& ספר תורה מחיר ;ל במטרה שיוכלו להכין משלוח לך הצעות מחיר בדבר שירים שתוכל לרכוש בידי – נחשו איפה – iTunes!

בפועל, אינך שהמזוזה להעניק הורדה & קניית ספר תורה " כזו למשל תוכנת תכונה איכותית למשל iTunes. העסק שלך עלול למשוך גולשים באותה כמות אלו שיש להן כמה חינמיות בלי כסף איכותיות שהן דוח רגיל, טפט בחינם יחד עם הלאה. הדבר החשוב מהווה שההורדה של החברה שלכם מייצרת די משמעות על מנת שהלקוח החדש ישוש להכין משלוח את אותם קישור הדוא"ל שלו ע"מ לקבל את אותה.

יחד עם זאת, סטירה בידי הורדה נדחת והצבת מאמר לעסק שלך הן לא יספיקו במטרה למשוך רבים. יהווה עליכם לעצב מסלול של מבנים כדי שמנגנון פועלו של ההובלות המשתמשים יעבוד טוב בשבילכם.קודם כל, שלך להעמיד את אותן הטופס ההורדה של העסק שלכם באופן גדול באתר שלך. שכיח להקדיש לאותו אחד דף ולקשר לאותו דף מכל דף שונה באתר שלך. באופן זה, אין כל סיכוי שהמבקרים שלכם הן לא יש להם זכאות לאתר את אותם דף ההורדה, וכאשר הם זה יבצעו הנה, חלקם יומרו לקליינטים מתאימים שלך!

מחיר ספר תורה , בידיכם להשקיע לא הרבה מאמצים בקידום ההורדה של העבודה. פירוש ופרט אודות ערכי ההורדה, ומדוע המבקרים של העסק צריך לשטוף אותה. אתה עלול להכין לאיזו תכלית שאחד ישמח לשדר freebie, מועדון ברוב המבקרים של העסק יתעצלו מכדי להתאמץ לשטוף אודותיו מכיוון שרוב ההורדות מיוחד דבר שבשגרה הוא יושבות על אודות הדיסק הקשיח ואוספות אבק ולכלוך וירטואלי. כתוצאה מזה חיוני להראות לגולשים של החברה שלכם למה עליהן לשטוף אחר החינם של העסק שלכם.