Airlines_And_Contracts_Of_Carriage

0 Comments

כותרת:
חברות תעופה וחוזי חברות הובלות

ספירת מילים:

481

סיכום:
והיה אם פירמות התעופה אחראיות לכל דבר?מילות מפתח:
תנאים, שירות תעופה, חוזה, קווי הנחיה, כרטיס, תנאי זכרון דברים, פנייה, תעריף, הובלות חוזית, הובלות, מקומי, נסיעות, מספק, בינלאומי


ארגון המאמר:
שימו לב, יחד עם זאת, בכל בעלי חברת תעופה מותקן קווי הנחיה מסוימים המשאבים את אותן החוזה של ההובלה של העסק. חוקים הללו עלולים לבחור שונים מצד הספקים. הינם מכילים הנחיות כמו מועדי צ’ק-אין, הליכי החזר פיננסי, הרבה אחריות לטיסות מעוכבות ודברים רבים נלווים.

<b> דלק מרחב </ b>

עבור בנזין מרחב, פועלי חברת תעופה יכולה להבטיח אחר תנאי ההתחברות שלה בכרטיס של העסק שלכם או שמא תוך כדי כך אשר אתה רוכש את הדבר. בזמן האחרון מובילים "נוסעים" זעומים משתמשים באירוע היא. פירמות תעופה רבות בנויות להזמין "לשלב תנאים בהתייחסות". המשמעות היא בעצם שהן לא מספקים למוצר שלך את כולל חברת התעופה עם הכרטיס שלכם, כמעט כולם כלולים במסמך אחר שאותו זה יהיה אפשרי עבורך לוודא על פי בקשה מיוחדת.

והיה אם בית עסק תעופה תבחר "להתאגד באמצעות הפניה" אודותיה להעביר מייל בולטת בטקסט כתוב במחיר יותר מידי כרטיס כי: 1) הינה משלבת תנאים בהפניה, ו- 2) תנאים אלה מיוצרים מ להציע מגבלות האחריות של, מועדי הגשת תביעות, מועדי צ’ק-אין, כמו כן מונחי עצמאי ספציפיים שונים.

בית עסק התעופה רוצה גם:


* לאשר שהנוסעים בעלי זכאות להשיב כוונה בדבר מונחי הפתרון האידיאלי המזוהים בכרטיס כמעט מכל מקום אותם נמכרים כרטיסי המוביל, כללי סוכנויות נסיעות;

* הנגיש לבדיקה את אותן הנוסח המלא על ידי הסכם ההובלות שלה בכל אחד ממשרדי הכרטיסים שבעיר שלה.

* שלח עותק בלי כסף על ידי העמוד המלא בידי זכרון דברים ההעברות שלה בהתאם ל בקשה מיוחדת.

ישנן דרישות פניה רבות בקשר ל תנאי החוזה המשפיעים הכול על מספר הנסיעה שלכם.

בדבר בתי עסק תעופה להעביר הודעה בולטת על הכרטיס או שמא במחיר הכרטיס בנוגע לכל תנאי החוזה של "משולבים" ש:

* הגבל החזרים;

* להטיל קנסות כספיים; אוֹ

* באפשרותכם לחברת התעופה להעלות את אותם מחירם אחרי שקנית את אותן הכרטיס.

אם וכאשר חברת תעופה משלבת תנאי הסכם בהפניה וכדאי שלא יהיה מסתיימת בהצלחה להעביר מסר באמצעות רק את הודעתי הפופולארית בקשר בכלל מסוים, הנוסע לא ישמש מחויב לכלל הגיע.

<b> נסיעות בינלאומיות </ b>

אינם בכל הדרישות המפורטות לגילוי תנאי הסכם מקומי חלות בדבר נסיעות בינלאומיות. בתי עסק תעופה מגישות לממשלה "כללי תעריפים" בשביל אוטו הוא.

בדרך כלל הנוסעים מחויבים לכללים מסוג זה בין אם הינם רוצים מייל בפועל אודותיהם ובין אם לאו. בכל אגודת תעופה בינלאומית וכרחה לשמור עותק אצל הכללים של התעריף שלה במשרדי הכרטיסים בשדה התעופה ובעיר. יש לכם זכאות לעיין חוקים כדוגמת אלו.

המתארת את סוכני התעופה להשיב בדבר שאלותיך לגבי המידע בתעריף, ועליהם לסייע למוצר שלך לזהות הכללים של תמחור של אלו או אחרים, במידת הצורך. באופן בית עסק התעופה שומרת אודות התעריף שלה במחשב ואסור שיהיה על אודות ההזמנות, יש רצונות גילוי נוספות הדומות לאלה בתנאי זכרון דברים מקומי.


ספר תורה מחיר המרכזית מאוד שיש לזכור, מכיוון אם וכאשר הנסיעה שלנו היא מקומית או אולי של לאומית, הוא שהינכם לא צריך לפחד לשאול שאלות בנושא כולל הספק. במידה ויש בבעלותכם זכות לדעת את כל תנאי זכרון דברים ההובלות של החברה. טובתו של החברה שלכם היא בצורה משמעותית יותר, למשל ואלו בקרב אגודת התעופה, שתשאלי מתחילה על מירב ענייני אי בטיחות.